av Francis Lundh | 4. august, 2011  

Hets vs. diskusjon

VG Nett valgte å ha på kommentarfeltet i saken om Erna Solbergs utspill om muslimhets og hverdagsrasisme. Etter ti minutter stengte vi det.

Vi ender ganske ofte med å stenge kommentarfelt fordi de preges av hets og ikke debatt. Det samme var tilfelle i dag. Det ble i løpet av kort tid slått fast at muslimer generelt sett er mer som nazistene (og ikke som jødene) var på 30-tallet, at muslimer/innvandrere voldtar norske kvinner daglig osv.

Like etterpå svarte jeg en mail fra en 15 år gammel gutt som åpenbart hadde vært med på å kommentere. Han mente stengingen var hårreisende, at man nektet folk deres ytringer og at vi nok en gang prøvde å svekke Frp.

Vi er stilt overfor ganske mange dilemmaer når vi skrur av og på kommentarfeltet i sensitive saker:

Etter terrorangrepet har det fra flere hold blitt hevdet at man ikke skal legge lokk på ekstremismen som ga Anders Breivik grobunn for sine ideer, en holdning jeg rent personlig er fullstendig enig i.

Samtidig har vi et ansvar for stoff vi lar våre lesere publisere på landets største nettavis. Og vi kan ikke publisere ren sjikane. Nettet er et perfekt verktøy for debatt, diskusjon og refleksjon der alle har lov til å mene sitt. Likevel virker det som om svært mange blander – eller rett og slett ikke forstår – forskjellen på debatt og ytringsfrihet på den ene siden og hets og sjikane på den andre.

Jeg gjør et forsøk på å forklare:

En påstand om at muslimer, en gruppe mennesker som utgjør mer enn en femtedel av jordas befolkning, alle er nazister eller voldtektsmenn er rett og slett ikke et gyldig argument – dette er hets. Det er det ganske enkelt fordi en femtedel av verdens befolkning beviselig ikke er noen av delene. Det er dermed åpenbart feil og er et uttrykk for at man ønsker å sverte, såre eller legge sin frustrasjon og sinne over på noen andre.

At det finnes muslimske voldtektsmenn, og sikkert nazister også for den saks skyld, er det ikke tvil om. De finnes i mange utgaver, men når vi generaliserer uten argumentasjon føres ikke verden eller samfunnet rundt oss en millimeter videre. Det kan også være relevante fakta å nevne iht til påstandene som ble nevnt i diskusjonsfeltet at de fleste voldtekter begås av noen offeret kjenner godt fra før og at de fleste innvandrere til Norge kommer fra Polen, Sverige, Tyskland og Irak ifølge SSB.

Filosofen Hegel sa det fint da han snakket om argument som møtes av motargument (tese og antitese) som fører en opp på et nytt nivå av forståelse han kalte syntese. Ingen lærer noe av hets. Medias oppgave er å sørge for at forskjellige syn i samfunnet kommer frem, ikke være en åpen arena for hat. En saklig diskusjon om islam, rasisme og innvandring underbygd med fakta og eksempler fra virkeligheten kan derimot føre oss alle litt videre.

I bunn og grunn handler det om evne til å vise refleksjon og til å stille kritiske spørsmål, også ved egne standpunkt. Nettopp noen av de samme evnene Breivik har blitt kritisert for å mangle da han skrev sitt manifest.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Morsomt å få høre deres versjon.
Har det vært tema å ha moderatorer med manuell godkjenning av kommentarer på slike artikler hvor sånt kan skje? I så fall hvilke argumenter har blitt brukt for/mot, og hvilket standpunkt endte dere opp på som det mest avgjørende for å (ikke) gjøre det?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Meget velformulert og klokt skrevet. Avgjørende i disse dager å skille mellom debatt og hets. Påfallende mange har ikke skjønt forskjellen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jada, det er mulighet for dette og vi har egne moderatorer som jobber kun med debattene. Men enkelte debatter går veldig fort av hengslene – fra debatt til ordkrig og hets, så da er det lite hensiktsmessig å holde en tråd gående. Dette er ikke et enestående eksempel.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

TAKK for at dere stengte og TAKK for at du forklarer Lundh.

ALLE skal få komme med ytringer, men skal man få komme med absolutt ALLE slags ytringer ?

Det virker som folk tror ytringsfrihet betyr blancofullmakt til å si absolutt hva de vil til hvem de vil.

Godt at kloke hoder som deg driver litt voksenopplæring på debattantene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er det ikke også en generalisering å anta at enhver potensiell kommentator til Erna Solbergs utspill er en rasist, som vil fare med hets og sjikane? Jeg forstår at de mest stupide og diskriminerende utsagn ikke bidrar konstruktivt til debatten, og jeg kan godt være dem foruten, men det er drøyt å stenge muligheten for enhver til å uttale seg fordi noen bruker ytringsfriheten i strid med frontsjefens meninger.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Synes dere gir en veldig god og nødvendig forklaring. Viser at dere er en avis som er deres ansvar bevisst. Takk for at dere tar ansvar!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Godt skrevet! Takk for at dere tar ansvar, når andre ikke gjør det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Arve: Takk for kommentar – nettopp det at vi valgte å først ha det på betyr jo at vi håper det skal kunne komme en fruktbar diskusjon ut av det. Mine personlige meninger om islam/innvandring/Solberg/Breivik er irrelevante, men når mye av innholdet er å karakterisere som det som er forklart som hets over, er det vanskelig å holde tråden gående. Det også alltid mulighet til å diskutere temaer på vårt diskusjonsforum og på vår Facebook-side.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fra straffeloven:
§ 142. Den som i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse, eller som medvirker hertil, straffes med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 6 måneder.

Påtale finner bare sted når allmenne hensyn krever det.

Endret ved lover 24 mars 1934 nr. 1, 23 mars 1973 nr. 17.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er ei stor meiningsløyse at VG no i beste kommuniststil driv sensur. Tydeleg er det og at de ikkje kjenner til kva omgrepa rasisme,hets og liknande inneber. På dette viset vert avisa ein medlaupar for dei kreftene i sanfunnet som tykkjer at at almugen sine meiningar er mindre verde. At Erna Solberg ikkje har dei beste kunnskapane i historie er det greit å få på prent,men å sleppe til andre er altså vanskeleg. Det er vondt å sjå kunnskapsløysa som ein finn hjå journalistar,politikarar og andre betrevitarar i dag. Verre er vissa om kor farleg det er å ikkje sleppe til andre ytringar enn dei politisk korrekte. Til slutt-i høve samanlikning frå 30-talet om muslimar og jødar-ja for dei av oss som har levd ei stund og fulgt med i timen-då vert dette som Solberg seier nesten pinleg. Faktum er at muslimske leiarar hjelpte nazistane under jødeutryddinga,den verste var Arafats onkel,stormuftien av Jerusalem. Norge har lite å vere stolte av i jødespørsmålet,det er berre å røkje etter kva Wiesenthalsenteret sier om saka.
Uthenging og vranglære rundt Israel i dag er heller ikkje noko som gjev Norge ære. Men frå norske journalistar ventar ein heller ikkje mykje-ein får ikkje tolg av ein trebukk.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Francis: Jeg respekterer selvsagt din rett til å redigere nettforumet og den avgjørelse du har tatt. Du har definisjonsmakten på hva som er hets og hva som kan tolereres. Men det er et presse-etisk dilemma at Erna Solberg sammenligner en gruppe nordmenn med nazistene og at de som føler seg urettferdig berørt av en slik alvorlig karakteristikk ikke får komme til orde. For denne gruppen vil dette tjene som en bekreftelse på at de nok en gang er utestengt fra den alminnelige, frie meningsutveksling i samfunnet, og at de dermed får forsterket sin offer-rolle ytterligere. Ytringsfrihetens pris er dessverre at vi må tåle også de krenkende, usmaklige og foraktlige meninger – i hvert fall når de ikke rettes mot sakesløse enkeltpersoner.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Flott at dere begrunner så grundig valget dere her har tatt. Å håndtere denne type nettdebatter er noe av det mest krevende vi gjør.

Et spørsmål siden nettdebatten nå ikke er tilgjengelig lenger:
Brukte dere kommentarsystemet til Facebook, hvor folk må skrive under eget navn, eller brukte dere et annet kommentarsystem?

Mvh
Dag Otter Johansen
redaktør Budstikka.no

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

At man ikke kan generalisere hva ‘muslimer’ gjoer er jeg helt enig i. Det nevnes ikke akkurat hva kommentarene som maatte sensureres sies, saa jeg kan ikke si om det er riktig.

Men hvorfor er ikke norske journalister litt mer kritiske til Solheims uttaelse. Dagens muslimer sammenlignes med joeder paa tredve-tallet? Drev fanatiske voldelige joeder paa tredve-tallet med terror over hele verden fra Argentina til Fillipinene? Sukk, de faa muslimer jeg har blitt kjent med er gode personer, moderate sekulariserte slik de fleste kristne jeg kjenner. Men jeg vet godt at det ogsaa er en substansiell del av muslimer som er militante fanatikere.

Svaret paa Breviks massemord er ikke sensur men aa aerlighet. Norsk media er ikke aerlige, de oensker at verden skal vaere paa en bestemt maate og rapporterer deretter heller enn realiteten.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er langt på vei enig med deg – men nå har jo dette blitt til en konstruktiv diskusjon – ikke en debatt der det slås fast at eksempelvis alle som heter Arve eller Francis er drapsmenn :) . Jeg eller VG sitter ikke på noen fasit, men vi har ansvar for at både forskjellige syn kommer frem, samtidig som vi er pålagt å vise respekt for enkeltpersoners livssyn, rase og identitet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

VG skal selvsagt sensurere sin egen avis og nettforum, det kalles selvsensur. Når masse hatefulle og ubegrunnet hetsing fremsettes og det er det i utrolig mange nettdebatter om innvandring fins det bare en mulighet, nemlig å stenge debatten. Det må i svært mange tilfeller være komplett umulig å lese gjennom alle hetseinnleggene siden det er så utrolig mange. Dette er veldig skremmende å høre på slikt hat, men det er ikke bare i Norske nettforum at dette er et problem. Min Franske samboer (etnisk Fransk) var inne på en Fransk avis sitt forum og hun var rystet og agressjonsnivået. Dette har ingenting med debatt og ytringsfrihet å gjøre.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Først og fremst vil jeg si takk, Francis.

Debattfeltet viser at Solberg har rett i sine uttalelser. Muslimer hetses, så enkelt er det. Muslimer i Norge må i debattforaene stå til rette for hva radikale islamister sier og gjør – og om de ikke tar avstand fra det, da er de i alle fall stilltiende samtykkende.

Jeg har ennå til gode å bli presset til å ta offentlig avstand fra voldtekt, og har dermed ikke gjort det. Gjør det meg til en tilhengerm eller støttespiller..?

Så et innspill til Gunnar: Jeg ser at du, i likhet med mange andre, elsker å spille ut trumfkortet om Arafats onkel i håp om å trekke koblinger mellom muslimene og nazistene.

Mener du virkelig at denne onkelen er representativ for entiteten muslimer?

I så fall bør jo Yair Sterns ønske om å samarbeide med Hitler, og hans aktive kamp mot britene være representativ for jødene?

…eller er det slik at slutningene dine bare passer seg når vinden blåser i riktig retning?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

det må da vel være lov å advare mot nazi reglioner som islam

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Arne Billingstad du bør tenke over om du føler at Breivik representerer deg og andre etnisk Norske? Selvsagt gjør han ikke det!!! På samme måte bør du ikke generalisere muslimer (selv om du kjenner noen gode) til å være terrorister. Nå skal det også nevnes at det var mye jødisk terror i midtøsten på 30-tallet selv om man også kan kalle det frigjøringskrig. Jeg føler du henger deg for mye opp i at muslimer=terror selv om du forfekter noe annet også så er det din grunnide føler jeg. Ethver menneske, også en muslim har rett til å bli behandlet som et individ.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Å sammenligne jøder på tredvetallet og muslimer i dag er helt forkastelig. Jødene var et folk uten land, som f.eks kurdere i dag. Muslimene har sitt eget opprinnelse land, men det står i Koranen at muslimer skal bebo ikke muslimske områder. Som et eksempel; så er det veldig få Indere(hinduer) i Norge vs pakistanere(muslimer) enda det finnes mange flere Indere enn pakistanere. Mener dette er et bevis for den getto islamiseringen vi ser. En anti islamist er ingen rasist eller nazist, han er en proteksjonist.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg vil takke VG for at dere stengte den debatten som foregikk tidligere. Jeg synes det er flott at dere tar ansvar! Det er greit at vi nordmenn har ytringsfrihet, men som du sier Francis, så må vi vise respekt for enhver enkeltpersons livssyn, rase og identitet. Det er noe vi nordmenn må bli flinkere til. Vi er et multikulturelt samfunn, og vi må stå sammen om å gjøre denne verden til et bedre sted. Man kan ikke dømme alle mennesker på samme måte, og heller ikke dra alle muslimer under en kam.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Til ruei: Håper ikke du mener det du sier der, ja det er noen få muslimer som er ekstreme som gjerne vil at hele verden skal følge islam og de lovene de har, men de fleste muslimer vil bare leve i fred og dyrke sin relgion.

Har mange kammerater som er muslimer, og det er ingen av dem som har noe ønske om å forrandre Norge eller sympatiserer med ekstreme muslimene i andre land, så det å si at islam er en nazi relgion blir bare feil etter min mening.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Interessant å lese dine betraktninger, helt enig i at hets ikke bør få overskygge en mer saklig debatt. Kan dere ikke på de få viktigste sakene dere har på temaer som dette ha en godkjenningsordning der noen fra VG må godkjenne alle innlegg? Om en hadde sluppet de som kommer med hets men også latt kritikere som har en grei ordbruk slippe til kunne en fått en svært fruktbar debatt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er trist, men illustrerende når VG må stoppe hets etter en slik oppfordring fra Erna Solberg, og så kort tid etter massemordene. Alle appeller om anstendighet og saklighet i debattene har altså gått hus forbi hos mange av dem de var rettet mot. PST bør ta bekymringssamtaler med flere av disse ekstremistene, som de gjør med ytterliggående islamister. Det er heller ingen grunn til å forsvare ytringsfriheten til folk som ikke eier anstendighet. Grensene for det burde være klar for de fleste. Forøvrig burde det være mer forskning på hvordan så mange som vokser opp i et demokratisk, fritt samfunn og går i en verdibasert skole – kan ende opp uten folkeskikk, uten kunnskap og uten moralske grenser i møte med andre.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Erna Solberg husker nok ikke hetsen mot jødene fra før krigen. Men det gjør jeg. Det var en rasehets, først og fremst. I Nazi og NS propagandaen var jødene “urene” og dessuten stod bak noe som ble benevnt “kapitalbolsjevisme”, hva de nå egentlig mente med det. Sammenligningen med diskusjonen om innvandring i vår dager fra muslimske land er meget tynn. Hetsen mot jøder i Norge er dessverre værre i dag enn det jeg husker fra 1938.
real54

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Francis, du er en journalist jeg har høy respekt for, blant annet på grunn av høy etterrettelighet.

Jeg må derfor arrestere deg på noen få påstander, som etter det jeg har kunnet lese meg til er litt skjeve fremstillinger knyttet til innvanding. Du skriver:

”At det finnes muslimske voldtektsmenn, og sikkert nazister også for den saks skyld, er det ikke tvil om. De finnes i mange utgaver, men når vi generaliserer uten argumentasjon føres ikke verden eller samfunnet rundt oss en millimeter videre.”

Jeg vil si at det er et gyldig argument mot vår innvandringspolitikk at samtlige overfallsvoldtekter i Oslo i 2010 var begått av ikke-vestlige innvandrere, men selvsagt ikke dermed muslimer (ifht muslimer har du trolig helt rett). Uten å fordele skyld for dette faktum, bør dette bekymre folk som er opptatt av integrering.

”Det kan også være relevante fakta å nevne iht til påstandene som ble nevnt i diskusjonsfeltet at de fleste voldtekter begås av noen offeret kjenner godt fra før”

Ja. Men ikke-vestlige innvandrere står for 49 % av samtlige anmeldte voldtekter i Oslo, dvs. inkl. bekjentskapsvoldtekter. Ikke-vestlige innvandrere utgjør etter det jeg forstår i underkant av 20 % av Oslos befolkning. Det er altså en betydelig diskrepans, som det må være grunn til å problematisere. Men heller ikke dette sier et kvekk om muslimer, kun ikke-vestlige innvandrere.

”og at de fleste innvandrere til Norge kommer fra Sverige, ikke akkurat et land kjent for sin massive andel av muslimsk befolkning.”

Dette er feil, Polen topper. Men jeg vil likevel be deg se på noen andre tall. Jeg viser til Brochmanmrapporten pkt 7.5.1, tabell 7.2, som viser til antall bosatte innvandrere i Norge. Polen topper med sine 52 000, så følger Sverige og Pakistan med 31 000. Irak og Somalia følger på de neste plassene med henholdsvis 26 og 25 000.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-07/8.html?id=646317

Sverige har dermed ikke flest innvandrere i Norge. Andre land er helt der oppe. Men: Innvandringen fra Polen og Sverige er stort sett arbeidsinnvandring, og den samtidige utvandringen er høy. Dette er ofte ikke tilfelle med ikke-vestlig innvandring, hvor iflg Brochmannrapporten om lag 85 % aldri utvandrer. Innvandringen fra ikke-vestlige land er derfor vesensforskjellig fra svensk og polsk innvandring, noe tallene ovenfor viser.

At man står overfor en betydelig demografisk endring i Norge, er ikke tvilsomt. Jeg leste nettopp at 40 % av førsteklassinger har ikke-vestlig bakgrunn. Jeg finner ikke kilden for dette på nett, men VG rapporterte 35 % i 2003, så det slår meg ikke som urealistisk.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=201410

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Flott skrevet!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Endelig, endelig VG! Godt å se at dere tar nettet tilbake. Vi vil ikke ha hets men debatt. Bra!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er god argumentasjon! Og du har rett i at Polen nå topper sammen med Sverige, men poenget forblir grovt det samme – at begrepet innvandrer brukes feil. Jeg endrer inne i bloggen også, takk for grundig tilbakemelding.

Og det er heller ingen tvil om at det er store demografiske endringer i Norge, men det er ikke en debatt jeg går inn på. Mitt poeng er at man er nødt til å holde debatten på et saklig nivå – slik du gjør her.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det finnes vel en god del forum som VG og andre aviser ikke har kontroll over, så jeg skjønner ikke hvorfor de som skriker sensur ikke kan bruke disse istedet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Meget kloke ord. Rasistiske og islamfiendtlige grupper bruker debattforumene til de store mediehusene til å hetse og verbalt terrorisere en gruppe mennesker. Dvs MOBBE!

Samme person legger ofte igjen mange innlegg under ulike navn for å gi inntrykk av at mange har samme mening. Mediehusene bør virkelig tenke på hva de ønsker å publisere. Jeg hadde enten stengt forumene eller kun tillatt reelle personer/identiteter å få delta og brukt forhåndsgodkjenning av alle innlegg (i “gamle dager” regner jeg med at aviseredaksjoner leste igjennom leserinnlegg før de ble publisert).

Debattforumene på internett må dessuten være i tråd med norsk lov. Hetsing, hat, umenneskeliggjøring og trakassering er mobbing og bør avvises. Saklige argumenter og innlegg mot være seg det ene eller andre er noe annet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

BRA!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er av stor betydning at man evner å skille mellom sunn debatt (hvor man tar utgangspunkt i den reelle saken og meningsinnholdet det fremholder), og ren hets/hat (genuine instinkt-utbrudd).
Dette forklarer Francis Lundh, på en utførlig og god måte. Hjertelig takk til ham!

Det er bare ved god refleksjon, at en debatt blir fruktbar. Og med henblikk på Erna Solberg sitt utspill om muslimhets og hverdagsrasisme, så er det i mine øyne, helt relevant.
Uten å sammenligne muslimer og jøder forøvrig, så er det velkjent fra historien at man setter ulike grupper opp mot hverandre, nettopp for å finne en syndebukk for et samfunns ulike dilemma. Hitler gjorde dette på en intelligent måte, ved å spille på “bikkjen i mennesket”, de rå instinktene vi besitter. Samtidig overforenklet og generaliserte han de aktuelle problemene, slik at menigmann kunne kjenne igjen ihverfall deler av problematikken. Ved heftige følelsesadete taler, “hypnotiserte” han folket til å tro at det var JØDENE, det var DETTE folket som var skyld i det meste av Tyskland sin elendighet/arbeidsledighet.

Dette var dengang, men vi står i reell fare for å kunne bli forført likeledes i dag, hvis man ikke er veldig bevisst på å møte utspill, på en kritisk og fornuftig måte.
Jeg ser klart hva Erna Solberg vil ha frem: Det er farlig å stigmatisere èn gruppe mennesker, å ville legge skylden for “alt som går galt i Norge”, på muslimer. I så måte forstår jeg hennes sammenligning med jødene under krigen.
Britt-Alis B.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Innlegget frå Helge om jødehetsen før krigen er heilt korrekt og kan provast ved å gå attende til munnlege og skritflege kjeldor. I dag er norske jødar utsett for mykje av det same og eg er redd me berre har sett starten. Det er og ein stygg tendens til at dette kjem frå venstresida og særleg desse ungdomspolitikarane der. Ved fleire høve har og fleire muslimar i Norge ytra seg meir enn ufint mot jødar. Norske pengar har og gått til å prente makkverk av bøker gjevne til palestinske skuleborn. Her vert jødar omtala på dei verste måtar. Dette har vore oppe i debatten før,men styggedomen får passere-truleg fordi jødane vert ramma. Slikt kan vel ikkje vera ukjend for Francis-so no ventar eg at ein slik mann med stor omsut for moral og ytringar tek tak i det. Eller er det greit for deg?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fantastisk skrevet Lundh!

Godt å se at VG tar moralsk ansvar, og holder rasistene fra øret! Takk for det :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er da en liten trøst at ikke en femtedel av jordas befolkning som er muslimer, er voldtektsmenn. Men ingen kan bortforklare deres bisarre menneskesyn, spesiellt ang. kvinner, barn, og hva de bedriver av terror innen sine familier med tvangsekteskap og streng religiøs fanatisme, og i de land de kommer fra. At nordmenn skal godta å ha muslimer som propaganderer for sharia- lover i Norge, og ha såkalt ” moral- politi” i Oslos gater, dette som de har i Saudi- Arabia, og Pakistan, kan vel selv ikke en Erna Solberg fatte? ” ” Mange” nordmenn hetser muslimer, sier Solberg. Ja, så lytt til de, kan vi fritt flytte til ett muslimsk land og bygge kirker, forlange vår kultur? Nei, da flyter det blod!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

hei. jeg syntes det er bra dere fjærner dette da det er alt for mye hat meldinger.

men er det ikke mulig og slette di innleggene som er alt for grove?

noe av problemet med dette landet er jo rett og slett att vi ikke får si våres mening om innvandrings politikken. jeg er en av di som mener innvandrings politkken i norger er helt absurd. så att folk kan få yttre son mening om dette syntes jeg er bra (til den grad att det er rellevant og saklig)

så da mener jeg også det er litt feil av dere og fjærne hele debatten.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Eirik, du har mange gode poeng som underbygger at “muslim” = “innvandrer” er en uheldig ordbruk. De færreste kriminelle innvandrerne er muslimer, akkurat som de færreste kriminelle med norsk slekt er kristne. Religionen brukes som et sekkebegrep for etnisk opphav.

ja, det er tydelig en diskrepans mellom andelen voldtektsmenn med innvandrerbakgrunn, i forhold til andelen i befolkningen. Men jeg har ennå ikke sett en studie som analyserer tallene i forhold til noen viktige faktorer: Alder, sosial status, inntekt.

Det er ganske åpenbart at de fleste voldtektsmenn er unge, videre viser amerikansk studier i det minste at seksuelle overgripere generelt har lavere sosial status, og lavere inntekt, enn gjennomsnittet.

Hvordan blir tallene om vi justerer for disse faktorene?

Jeg mener forøvrig også at VG kunne vurdere å bruke en kommentar-ordning som knytter kommentarene til Facebook, Twitter o.l. De fleste driver sterkere selvsensur når den illusoriske anonymiteten på nettet svekkes.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lars siterte fra Straffeloven tidligere her.

Kan fortelle deg at jeg blir hetset/mobbet (kall det hva du vil) når jeg blir kommentert med “Er du virkelig kristen?”
Da kommer det all slags forferdelser om hvor dum jeg er som tror på sånt sprøyt.
Faller ikke det inn under den paragrafen da?
Tror nok du nærmeste hadde fått en fatwa på deg om du hadde sagt dette til en sterkt troende muslim..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for tilbakemelding!

Jeg har ikke sett kommentarene som førte til stenging av Solberg-saken, men tviler av erfaring ikke på at det var en riktig beslutning.

Litt usakligheter må man ofte leve med. Hets og sjikane er derimot bare destruktivt, og bør reageres mot av ansvarlige, her VG.no.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det viktige er å stoppe hetsingen av innvandrere som faktisk har fått lovlig opphold i Norge uansett om de er muslimer eller ikke. Fokus har vært helt feil når man generaliserer og kaller dem muslimer. Det bidrar til stigmatisering av mennesker. Det er mye grums på nettet som også er helt feil i sine påstander. Jeg er derimot for at vi skal ha en streng og rettferdig asylpolitikk som gir opphold til de som faktisk trenger det, alt for mange er økonomiske flyktninger dessverre. Når man ser enkelte som får opphold på grunn av forfølgelse i hjemlandet neste år reise tilbake på ferie til det samme hjemlandet bidrar det til at folk undrer seg over om norsk asylpolitikk er god nok.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Et av de store problemene med norsk innvandrings- og islamdebatt i dag er at så fort man er kritisk til den norske innvandringspolitikken, eller uttrykker bekymring for islams fremmarsj og de ytterliggående elementene i dette miljøet, ja da er man umiddelbart klassifisert som rasist!
Jeg har venner, kolleger og kjente som er muslimer, og jeg har muslimer inngiftet i familien.
Jeg har ingenting imot noen av dem, og de er alle velkomne hos meg. Men like forbanna så er jeg livredd for islams spredning i den vestlige verden, nettopp fordi ekstremistene er så ekstremt ekstreme, og fordi vi mister mye av den norske identiteten.
Noen steder i Oslo blir man spyttet etter dersom man er homofil.
På noen skoler blir barn mobbet fordi de spiser svinekjøtt.
Slik kan jeg fortsette å ramse opp negative effekter ved en mer eller mindre “ukontrollert” innvandring.
Det stilles ikke nok krav til de som kommer hit, og det gripes ikke tidsnok og hardt nok fatt i de som viser seg å være uønskete elementer.
Hvorfor kan flere titalls personer uten opphold her i landet få fortsette å selge dop på gatene i Oslo, helt åpenlyst?
Det bør være enkelt å hanke dem inn og sperre dem inne til de kan sendes ut av landet.
Alle disse tingene bidrar til at det gror frem en anti-islamistisk holdning blant nordmenn, fordi man, feilaktig, identifiserer alle utlendinger med muslimer.
Og når alt dette er sagt, så finnes det i England grupperinger som åpenlyst går ut og sier at de skal overta landet og gjøre det til en islamsk stat, med sharialover. Jeg har ikke hørt noe om at noen islamsk organisasjon er med og prøver å motarbeide dette.
Og hvem tør påstå at vi ikke har likt tenkende elementer her i Norge?
Så; det er god grunn til å være bekymret for spredningen av islam (og gjerne all annen religion, med den umoderne tenkning de representerer) her i landet, uten at man dermed skal hetse og forfølge alle de skikkelige muslimske borgerne som allerede er her i landet. De bør selvfølgelig respekteres for de mennesklene de er. Samtidig som mange av dem nok burde bidra mer til integrering av seg og sine.
Hele debatten er jo egentlig vanskelig, og blir vanskeligere av at folk ikke tør si hva de mener pga redsel for å bli stemplet som rasister..!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Debattforumene på internett må dessuten være i tråd med norsk lov.”

Det er vel bare hvis forumene er lokalisert i Norge? Hvis de befinner seg på en server i Albania så må en vel forholde seg til Albanske lover?

Synes for meg som at dette er en rettslig gråsone i beste tilfelle..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Leste på nrk.no at over 50% av befolkningen i Norge vil stoppe innvandringen fra ikkevestlige kulturer. Vi burde ha folkeavstemninger i Norge ala Sveits.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg vil takke alle dere som bidrar til en flott debatt om dette her på bloggen! Om innleggene deres ikke kommer ut med en gang videre utover ettermiddagen er det ganske enkelt fordi jeg snart går av jobb og ikke rekker å forhåndsgodkjenne alt kontinuerlig. Men de kommer på etter hvert.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takker Francis for en klok og helt sikkert vanskelig avgjørelse. En honnør også til Erna Solberg for å gripe tak i en så viktig problemstilling.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Å beskrive alle muslimer som nazister eller voldtektsmenn er selvfølgelig feil, men her forsøker man å feie vekk ytringer som hets som har bakforliggende sannheter.

Grunnen til at folk vil velge å kalle muslimer for nazister er jo fordi muslimer generelt er opplært til og uttrykker hat mot jøder. Pew Global Research har gjort mange meningsmålinger i muslimske land, der jødene blir nærmest unisont foraktet. I Jordan oppgav f.eks. 100% av de spurte at de hadde et negativt syn på jøder. Altså, ikke Israel, men jøder.

Vi har også fått høre undersøkelser her i Norge som viser at hele 33% av jødiske barn på skolen blir hetset – og de blir nesten uten unntak hetset av muslimer. Men slik hets er det få som vil snakke om eller ta tak i – politikerne later som om det er manglende historiefordypning i Holocaust som er bakgrunnen for slik hets.

Ingenting av dette er overraskende, da Koranen eksplisitt ber muslimer om å ikke være venner med jøder, og gir et ellers svært negativt inntrykk av dem. Ja, man kan faktisk si at Koranen hetser jøder. Det er litt ironisk, gitt denne diskusjonen.

Det er dermed ikke helt bort i natta å sette dette på spissen ved å si at muslimer er nazister, selv om nazisme innebærer mer enn bare jødehat. Ved å bare avfeie slike ytringer som “hat”, så nekter man å forstå hvorfor folk sier slike ting.

Hvis man er opptatt av dialog og forståelse – også av sine medmennesker med “hatefulle” syn – så må man prøve å forstå hvorfor de sier det de sier.

Like så, bygger “muslimer er voldtektsmenn” på at 100% av overfallsvoldtektene i Oslo har blitt utført av afrikanere/muslimer. Det er også ikke noen hemmelighet at Islam er generelt kvinneundertrykkende, og at f.eks. kvinner i muslimske land blir henrettet for å ha blitt voldtatt. Voldtekt av kvinner er svært utbredt og lite tabubelagt i muslimske land, fordi kvinner anses som mindreverdige og mannens eiendom (ikke helt ulikt kristenfundamentalistisk syn fra ikke så alt for lenge siden).

Man kan late som slike utsagn er “bare hat”, men de er ikke det. Man kan late som det ikke er utfordringer å tak i som ligger bak meningen med slik hets, men det er nettopp derfor en god del av disse ytringene kommer fra ellers helt normale mennesker.

Det er svært få som bare våkner opp en dag og bestemmer seg for å hate noen. Ved å dysse ned grunnen til at det oppstår, forsterker man det bare ytterligere og gjør at det sprer seg.

Du når ikke frem til noen bare ved å stemple dem som rasist, vende dem ryggen og gå din vei. Da har de ikke forstått hvorfor du mener de tar feil, hva de har sagt som er feil, eller noe annet enn at du ikke ville høre på dem.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Stort sett enig i dine argumenter. Et par kommentarer. Jeg tror fortsatt man bør forsøke en mer åpen debatt enn det man så langt har tillatt. Dette både av hensyn til ytringsfriheten og for å forebygge at fordommer og hets basert på usannheter får spre seg. Jeg tror derfor man ville gjøre lurt i tydelig å tilbakevise saksfakte som kommer på nett. Dette må gjøres ordentlig, så ofte man har mulighet og hver gang nye usannheter presenteres. Slike tilbakvisninger må ha skikkelig belegg i empiri, jus eller grunnleggende prinsipper, f.eks. menneskerettighetene. Dette vil naturlig vis kreve mye av alle oss som ønsker å basere våre oppfatninger på humanistiske verdier og saksfakta og som ønsker et åpent, demokratisk samfunn. Jeg tror imidlertid denne veien er vanskelig å komme unna.

Et kort notabene: Setningen “En påstand om at muslimer, en gruppe mennesker som utgjør mer enn en femtedel av jordas befolkning, alle er nazister eller voldtektsmenn er rett og slett ikke et gyldig argument – dette er hets.” er uheldig da en påstand aldri vil være et gyldig argument. Elementær logikk. Slike feil bør man også unngå ;-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det ser ut til at noen tror at de, med yttringsfrihet som argument, har krav på å få sine meninger på trykk i VG. Slik er det ikke. VG er en avis som selv avgjør hva de vil trykk, herunder også nettdebatter. Ingenting hindrer disse forsmådde å starte eget diskusjonsforum for å hevde sine synspunkter der.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Francis.
Jeg er 100% etnisk norsk, men jeg har muslimsk tro. Vil veldig gjerne takke deg, VG og Erna Solberg.

Vil takke deg for at du ikke lar hets mot muslimene ligge på nettsiden deres. Det er mange muslimer som leser nettavisen, personlig blir jeg såret når andre norske sier muslimer voldtar osv. Nordmennene som sier dette forstår tydeligvis at man ikke skal gre alle under en kam.

Vil takke VG for at dere la intervjuet med Erna Solberg på nett.

Erna Solberg vil jeg gjerne takke fordi så utrolig mange muslimer i Norge føler de ikke tilhører. De får ikke like lett jobb som etniske nordmenn. Og dette er ett problem! Muslimer er ikke dårligere til å jobbe, faktisk så har mange muslimer jeg kjenner bedre arbeidsmoral enn nordmennene jeg kjenner.

Og selvom muslimer som regel har en annen hudfarge og tro enn etniske nordmenn, betyr ikke det at det at de ikke er nordmenn!

Mange muslimer sier de ikke føler tilhørighet i Norge, men de samme muslimene har fortalt meg at de blir sett annerledes på i landet forldrene dems er fra. F.eks ved at de ikke snakker språket i det landet så godt. (dette gjelder i hovedsak de som er født i Norge)

Greit, man har forskjellig tro og religion, og ja man har kanskje forskjellig hudfarge. Men kan man ikke se bort i fra det?

Jeg gleder meg til å kunne bo i ett land der jeg ikke er nervøs for å fortelle noen at jeg er etnisk norsk og har muslimsk tro. Selv når man har hvit hud og snakker rent norsk får man stygge blikk og det er virkelig sårende!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det virker som at enkelte tror at ikke omvendt rasisme forekommer, f.eks. når en del utlendinger hevder at norske damer horer og at vi ikke er *ærbare* fordi vi ikke går pakka inn fra topp til tå midt i solsteika på sommeren !
Damer ikke fritt vilt selv om vi går i T-skjorte og shorts/skjørt !
Mye av fordommene avhenger av hva de lærer hjemme, noen muslimforeldre nekter jo unga sine å leve som norske ungdommer , og til og med sender unga hjem til gamlelandet hvis de blir for norske ! Hvem er rasister her ???
Er vi nordmenn så ille, så får de bare reise hjem igjen, uten norske trygdepenger med på lasset !

Og, hvis nordmann og en muslim møttes, fant hverandre og ville gifte seg, hvem ville vært mest opptatt av *feil* religion og kultur da ? Hvorfor tillates det at muslimer kan hente ektefeller fra opprinnelseslandet sånn at halve slekta til den inngiftede får familiegjenforening og blir fødd på av den norske staten ?

Og, hvorfor skal de ha muslimske skoler når det er i det norske samfunnet de skal integrere seg i ?

Det er noe dritt med de som kommer hit og er misfornøyde med det norske samfunnet og det vi har å tilby !

Men, sånne ytringer blir det vel snart forbudt å ha? :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det å tro at noen få mennekser i et velutviklet og sekulariserende demokrati plutselig bare kan hoppe opp og ta makten og styre over et heilt folk som tidligere gikk til frie valg er for meg absurd. I Europa klarte tenkere å avkle kristendommen dens makt. En av grunnene til at tenkere ikke lengre synes kristendommen fortjente å ha denne makten i samfunnet, var fordi de studerte andre religioner. Intellektuelle og andre så likhetstrekk ved alle religioner, og kulturer og spurte seg om dette da ga kristendommens makt legitimitet. Svaret ble nei. Vi undervurderer de demokratiske og sekulariserte menneskers makt. Riddere finnes i alle religioner. De ønsker mer makt. Men når kristendommen, som var Europas sterkeste maktfaktor, idag er blitt forvandlet til en liten pynteprins på siden av det mektige demokratiet, så vil alle religioner finne sin plass der. Vi lever i et sekularisert samfunn, der alle kan tro på den guden de vil, og det er nettopp DERFOR vi ikke lar en gud styre. Det skjønte tenkerne i Europa under den såkalte opplysningstiden. Og de fleste skjønner det fortsatt. Ikke undervurder demokratiet. På cella sitter en mann som ønsker å hopppe til maktens stinder. Men han får bare en blyant og et papir å skrive på.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En ting som er sikkert er at høyre mennesker over hele Europa har blitt hetset for deres meninger siden krigen. Det har vel ikke akkurat vært populært å stemme Frp de siste årene.
Det er helt riktig at det blir ytret mange ekstreme meninger på yterste høyre fløy men vis dere går inn på en muslimskblogg hvor dem diskuterer vesten tror jeg dere hadde fått sjokk. Det virker nesten som at de eneste med syke meninger kommer fra høyre siden.
I en integreringsperiode bør vel gjensidig respekt for hverandre være en viktig grunnpilar. Det kan jo bli vanskelig da muslimene vil ha alle damene for seg selv mens de selv kan ta for seg av norske damer. Jeg veit at dette er veldig avgjørende for mange nordmenn, dette er vel neppe en god måte å vise respekt for det folket du kommer til .Nei ikke så rart at folk blir skeptisk , bare snu saken på hodet, hva hadde vi kunne vente oss av respekt i et muslimsk land vis vi gjorde det samme?
Hadde med egen mat, dekka til damene, satt opp flere kirker enn det var moskeer , vært overrepresentert i alle voldssaker, nei da hadde det nok blitt opprør der å, er det så rart at nordmenn reagerer litt?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Lundh, Hvem er de største rasistene her i Norge, jeg vil tro det er Muslimene, ikke minst mot jødene. Unger med jødisk herkomst mobbes daglig av muslimer i Norske skoler. En Norsk mann kan ikke gifte seg med en muslimsk kvinne i følge muslimsk lov. Men en Muslimsk mann kann gifte seg med en norsk kvinne, da blir barna muslimer. Er ikke dette islamisering/rasisme? Det står også i koranen at det ikke er lov å lyve for en muslim, men at det er lov mot en vantro, ser vi ikke dette hele tiden i forhold til det å rette seg etter den norske skattelov? (bruk muslimske dommere og tro mot koranen i norsk strafferett). Jeg mener også at media og regjeringer må ta sin skyld av den økende antall av anti-islamister og høyre ekstremister når de har gjort det politisk ukorekt å være anti-islamist/proteksjonist. Selv om vi proteksjonister kun ønsker vårt land vel. Hadde Kina begynt å kjøpe opp norske bedrifter som går med profitt, så ville det kommet fram mange proteksjonister fra stortinget også.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Blir det ikke litt speiling her? “muslimene ligner på jøder som blir undertrykket av nazistiske islamofober, og dere viser hvor nazistiske dere er ved å si at muslimene ligner mer på nazister”

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg blogget den 23/7, hvorfor henviser vg til hans tekster, er ikke det akkurat ønsker at media skal?

Dette ble ikke lagt ut, hvorfor det?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Eirik: Disse tallene med 40 % av førsteklassinger med ikke-vestlig bakgrunn skjønner jeg ikke helt, tror i hvertfall det må gjelde bare Oslo. SSBs nyeste tall (som er ferskere enn nevnte Brochmanrapporten) viser at innvandrere (inkludert andregenerasjon) utgjør i overkant av 12 prosent av befolkningen.

Det er klart at det er en større andel innvandrere nå enn for 40 år siden, men noen stor demografisk omveltning er jeg usikker på. For å si det sånn: jeg tror “etnisk norske” nordmenn vil være i flertall så lenge at vi ikke lenger kan skille dem fra resten av befolkningen (husk at alle nordmenn en gang har vært “innvandrere”).

Poenget mange bruker om at høyere fødelsrate blant innvandrere vil føre til at de kommer i flertall er svakt fordi det viser seg at andregenerasjonsinnvandrere “tilvenner” seg norsk fødselsrate.

(Forøvrig rart at vi ser på innvandrere som en homogen gruppe som kan “komme komme i flertall”. Dette er jo en langt mer sammensatt gruppe enn “etniske nordmenn”)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva med at muslimer er mere glade i jøder enn kristne siden Jesus som er Gud.

takk
zohre

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jokke, du er så dum som det går ann å bli. Hvor i Koranen står det at muslimer skal flytte til steder der hvor det ikke bor muslimer. Det er noe av det latterligste jeg har hørt. Du bare finner på ting og sier at det står i Koranen, så tror folk som er like dumme som deg på det du skriver.

Jeg tror du trenger hjelp, og det fort.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er dette som skaper problemene,journalistene har for mye makt,det er de som skal bestemme hva som skal stå på trykk eller ikke,dette genererer også en form for hat,mot journalistene,som er venstrevridd,de fleste av dem.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er det ikke rart, eller er det det, at det må en sosiopat til for å åpne for demokratisk dialog mellom stat/media om islamisering?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

stat/media og proteksjonister

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Stadig mer respekt for VG, som faktisk har tenkende og fornuftige mennesker bak den tabloide fasaden. Bra utspill fra Erna, og klok håndtering av kommentarene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

TAKK,TAKK,og mange takk for at dere stengte enhts og ikke en debatt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vi må heller ikke glemme at mohammed, er den personen muslimer ser opp til, pedofil(gift med enn 12 åring, og for avskjæring av klitoris og lepper) et fint forbilde som skal fremheves. Kreft er ofte en sykdom som sprer seg, men som til slutt tar livet av deg. Leste her for en stund siden at et homofilt par som gikk hånd i hånd, ble angrepet på grønnland, med argumentasjon at de var på et muslimsk område. Det sier vel det meste på vilken vei vi er, gjennom innvandring, “avl”, familiegjenforening og”kvoteflyktninger”. vil vel tro at sannheter fremdeles vil fjernes av mediasosialistene!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for kloke ord, VG. Hets har aldri brakt samfunnet framover. Jeg tror på mangfoldet, men jeg skal gjerne lytte til de som frykter innvandring når de slutter å hetse og hate og begynner å se ALLE som individer (dvs nordmenn i alle farger)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jokke og George Gooding – kan dere referer til noen kilder i de påstandene dere kommer med? For dere bare kommer med utsagn, uten å si hva dere baserer de på… Det kan jo ikke taes seriøst da. Og det er jo litt pinlig å skrive så mye uten å kunne bli tatt seriøst, vel? Så… kom med referanser og kilder til påstandene deres, så dere slipper å sitte der som noen som folk bare humrer og ler av.
Eller er det bare ting dere har hørt og/eller lest på evt. andre blogger? Da trenger dere ikke skrive det dere skriver.

Jeg er glad for at jeg ikke er så til de grader fylt med angst (fremmedfrykt) som dere.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vi har ytringsfrihet!! dere knebler folkemeningen og dere ønsker kun de meninger som passer i deres eget bilde. Svaret er å stenge ute de som åpenlyst hetser, og la de saklige kommentarene få plass. Og JA, det er saklig å peke på at muslimsk innvandringen byr på kjempeproblemer for Norge. Faktum er at muslimer kan sammenlignes med nazistene og at de ikke hører hjemme i Norge. Det er en undertrykkende religion mot kvinner og annerledestroende og det vil bli borgerkrig om noen tiår dersom denne religionen skulle tatt over samfunnet. Våkn opp VG!! Hvorfor finnes det ingen fungerende demokratier i midtøsten? Jeg er en vanlig 21 åring og kompisene mine er helt enige. Alle som sier dette er ikke høyreekstremister!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hets oppstår når man ikke har saklige argumenter på det man tror på

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] jødene i mellomkrigstiden. Jeg har derfor en oppfordring til VG. VGs journalist Francis Lundh har i en egen bloggpost begrunnet hvorfor VG måtte stenge kommentarfeltet under denne [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En slik reaksjon fra VG vil trolig bidra med litt av den trygheten vi trenger i vårt samfunn. Ingen er vinner ved å spre hets. FRED VÆR MED ALLE LESERE.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du skal stå for alt du sier, men du må ikke si alt du står for!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Veldig bra måte å håndtere dette! takk takk!!

(til jokke; Misjonsbefaling i bibelen sier det du mener koranen oppfordrer til (Matt28:19, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, …)
Vesten og kristendommen er verdensmestere i kolonialisering, imperialisme og misjonering.)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

jeg er 42 år, samfunnsengasjert og en flittig nyhets leser. Dette er første gang jeg har opplevd en saklig nett debatt med substans som ikke er blitt ødelagt av primitiv, barnslig og fordummende innlegg. Takk ! Mer av dette ! Det er nemlig saklig dialog som fremmer demokratiet og ytringsfriheten.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] Jensen på VG Nett, Gule m.fl. som oppfordrer flere enn de rabiate til å delta i debatten og Lunth om ytringsfrihet vs. hets på [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00