av Francis Lundh | 17. desember, 2010  

Fornuftig helomvending

Regjeringen gjorde forrige måned retrett når det gjelder det opprinnelige ønsket om at alle utesteder i Norge skal stenge sin servering klokken 02.00 på natten. Det nye ønsket om å få inn forskning og relevant erfaring fra norske byer er et fornuftig grep, når det opprinnelige forslaget blant annet ble markedsført med erfaringer fra Reykjavik som i 1999 opphevde alle skjenkeregler, og fra den brasilianske byen Diadema. Med andre ord tynt, og antakelig ganske uvesentlig for forholdene i Oslo, Bergen, Stjørdal, Tromsø, eller hvilken som helst annen norsk by eller kommune.

En interessant observasjon i Helsedirektoratets nye brosjyre “God Rusforebygging” er at den over 27 sider nesten utelukkende har fokus på kontroll av skjenkesteder og samarbeid og opplæring av utelivsnæringen for å forhindre alkoholrelaterte problemer. Kutting av skjenketidene er knapt nevnt. Brosjyren tar for seg en rekke norske kommuner som har hatt suksess ved å ha bedre kontroller og et tettere samarbeid med utestedene, og at man forhindrer problemer ved å ha tett fokus på de stedene der folk møtes for å drikke.

Det første  forslaget om tidligere stenging, frontet av daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen, virket lite gjennomtenkt. Før jeg ble journalist var jeg skiftleder på et av Oslos større utesteder, og før det student i to år i en australsk by der skjenketidene var relativt valgfrie frem til 05. Ut i fra disse to helt uvitenskapelige erfaringene er inntrykket at løsningen er nettopp det Helsedirektoratet later til å ha skjønt: Tettere oppfølging av utestedene er nøkkelen, ikke nødvendigvis tidligere skjenkestopp. Det vil være kontroversielt, men når det gjelder å forebygge alkoholrelaterte skader hadde vært verdt å utforske mulighetene for mer flytende tider for skjenking, kombinert med langt strengere kontroll av utestedene, med reell straff når alkoholloven brytes. Tusenvis av fulle mennesker som slippes ut på gaten samtidig til taxikøer er et problem. Oslo Høyre har foreslått en prøveordning på enkelte utesteder i hovedstaden med døgnåpen skjenking for å unngå problemet. Det bør diskuteres seriøst for å se om det virkelig kan være en mulighet, eller om det ville vært fullstendig katastrofe.

Det skal nevnes at de færreste kommuner i Norge i dag faktisk tillater skjenking til 03, slik som i eksempelvis Oslo. Ifølge SIRUS er det bare én av syv som gjør dette, og erfaringene med kuttede skjenketider er forskjellige fra by til by. Ganske mange har positive erfaringer med å stenge tidligere, men enkelte har det ikke. Bergen har ifølge Aftenposten ikke bare positive erfaringer med tidligere stenging og resultatet blir fort det samme i Oslo, som er den eneste andre byen vi har som minner i størrelsesorden. Tidligere stenging kan også føre til en oppmuntring av nachspiel-kulturen. Jeg lurer på hvor gode tall de kommunene som melder om mindre vold på gaten virkelig har etter tidligere stengetider, hvis man i samme statistikk får tall på husbråk/misbruk/trakasering/voldtekt på nachspiel, eller alkoholrelatert vold på relativt tilfeldige sammensatte fester som kom til da man dro videre etter at lokalet eller puben stengte. Vi kan ikke lukke øynene for at nordmenn er et drikkfeldig folk, og man kan ikke uten videre sette likhetstegn mellom tidligere skjenkestopp og færre alkoholrelaterte problemer. Selv om det finnes enkelte relevante erfaringer fra andre land så må dette være avgjørelser tuftet på norske erfaringer, ikke fra land med annen drikkekultur.

Alkohol er rett nok et problem i Norge og bedre rusforebygging er nødvendig. Ifølge enkelte SIRUS-forskere er alkoholproblemene i Norge større enn narkotikaproblemene, og det er utvilsomt mye folkehelse å hente på at vi drikker mindre. Derfor er det en smule pussig at man ikke går hardere ut i informasjonsarbeidet, der man har hatt suksess med røyking. De såkalte skrekkampanjene virker på oss. Jeg tror det er et mange vet for lite når det gjelder helserisiko og alkohol. Kanskje direktoratet burde vurdere et par nøkterne kampanjer.  

Fra et helsemessig ståsted trenger man å justere den norske drikkekulturen. Det gjøres ikke alene ved å skru opp prisene og å stenge pubene. Utestedene er faktisk er det ene stedet man har mulighet til å overvåke hvor mye folk får i seg, og til å utdanne dem som serverer dem. Det siste er viktig å gjøre hyppig, i og med at det er stort gjennomtrekk av arbeidskraft i utelivsbransjen.

Nå skal man ikke forskuttere resultatet av undersøkelsene regjeringen nå har sagt den skal vente på – kanskje viser det seg at tidligere stengetider kan være en løsning. Men ett ekstremt viktig poeng er at helsepolitiske avgjørelser baseres på skikkelig og relevant forskning, noe som er også desto viktigere i en tid der udokumenterte helsepåstander florerer på nett. KrF er en synder i denne sammenhengen, som later til å ganske uansvarlig ville slå politisk mynt på denne saken ved å forsøke å fremstille det som om regjeringen er svake og under påvirkning fra næringsinteresser. Det man vil er å se an norsk forskning og erfaringer før de konkluderer om skjenketider. Påstandene om å gi etter for industri høres ut som reinspikka tøv, og minner om et kynisk forsøk på politisk profilering av KrF.

Likevel kan partiet som er for utålmodige for forskningen smykke seg med én viktig fjær i hatten i denne sammenheng: Mange vil kanskje minnes at bransjen var i harnisk da røykeloven ble innført. Selv om daværende helseminister Høybråten gjorde en del rart har det vel vist seg å være en av de mest vellykkede lovendringene som direkte påvirker folkehelsen de siste årene. Så får vi se av forskning og relevant erfaring hvilke grep som bedrer den når det gjelder alkohol.

Har du innspill? Kom med dem i kommentarfeltet!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00