av Francis Lundh | 2. november, 2010  

Alternativ medisin satt på prøve

I helgen har Norges første skepsiskonferanse gått av stabelen i Oslo, en festival som ser seg selv som motvekt til alle alternativmessene og udokumenterte helsepåstander de mener ofte dukker opp i media. Jeg var selv med i et debattpanel fredag kveld, om medias dekning av det alternative og det overnaturlige.

Hovedtrekkplasteret under konferansen var den ikke helt ukjente forfatteren Simon Singh som tok turen fra Storbritannia. Foredraget hans lørdag omhandlet derimot ikke bare alternativ medisin, men også det fantastiske – det som er spennende å tro på, men sjelden er sant. Han begynte med å ta for seg boken som på engelsk heter ”The Bible Code”, skrevet av journalisten Michael Drosnin, som ble forsidestoff da den kom. Drosnin leste bibelen på hebraisk før han begynte å finne spesielle mønster i teksten og resultatene var mildt sagt oppsiktsvekkende:

Ved å plukke ut bokstaver i en bestemt rekkefølge fant han at de hellige skriftene har forutsett historiske milepæler – være seg alt fra Adolf Hitler til drapet på statsoverhoder. Det har senere kommet en oppfølger Bible Code 2. Det hele ser veldig imponerende ut når det presenteres med understrekninger og uthevede bokstaver, og man tenker først at dette aldri i verden kan være tilfeldig. Men jo. Det kan faktisk det. Singh fremhever at bibelen er så stor at dette er et rent matematisk fenomen og dessverre ikke skjulte profetier, selv om funnene er reelle nok. Den australske matematikeren Brendan McKay mente også bibelkodene var vissvass, og ville motbevise påstandene.  Han gjentok dermed den samme øvelsen som Drosnin, bare med den litt mindre sagnomsuste boken Moby Dick. Med samme metode var boken slett ikke en gammel roman om hvalfangst, men derimot en bringer av profetier om drapet på Trotskij og Marthin Luther King dersom man tror på kodingen. Eventuelt: McKay hadde bevist at med nok tekst så kan du strengt tatt finne ganske mange skjulte budskap om du bare leter lenge nok og har god nok fantasi. Det er jo også verd å merke at alle tingene er ”forutsett” (les: oppdaget) lenge etter at de faktisk skjedde. For ordens skyld synes Drosnin at McKay sine funn bare er nonsens, skal man tro Wikipedia.

Og hva har så dette å gjøre med alternativ medisin? Det er aktuelt å sette i sammenheng fordi det forteller noe om viktigheten av vitenskapelige metoder og edruelighet. Og her sliter dessverre mye av det som går inn under samlebetegnelsen alternativ medisin. Og skal man teste medisin (alternativ eller ei) er ingenting bedre enn å prøve ut noe i kontrollerte former. Singh brukte eksempelet skjørbuk, et kjempeproblem for sjøfolk på 1700-tallet. For å finne ut hva som kurerte svineriet tok man en gruppe sjøfolk med like langtkommen sykdom og delte dem opp i seks grupper. Så fikk hver gruppe forskjellige kurer, før man så på symptomene senere. Kontrollen var god – de var alle like syke og de var alle ute på sjøen med den samme kosten fra den britiske marine. Man oppdaget raskt at en gruppe skilte seg ut og ble bedre en alle de andre – den som fikk sitronsaft. Dette fordi det inneholder vitamin C – som vi nå godt vet er botemiddelet mot skjørbuk (en gruppe som fikk sider ble også noe bedre, fordi epler, som sider er laget av, inneholder små doser c-vitamin).

Dette er et godt eksempel på hvor lite hokuspokus det er i forskningens natur og utprøving. Og det samme gjorde Singh når det gjelder alternativ medisin sammen med professor Edzard Ernst. Sammen skrev de boken Trick or Treatment for å finne ut hva av alternativ medisin som fungerer. Svarene er ikke veldig oppløftende. Hovedvekten av forskningen, med noen hederlige unntak, viser liten eller ingen effekt av alternativ medisin, ellers hadde det ikke vært nettopp alternativ medisin – det hadde ganske enkelt bare vært medisin. Men vent litt! Jeg har lest at forskning på forskjellige alternative metoder har effekt, vil noen kanskje si. Og det kan enkeltvis være rett, men likevel som regel ganske uviktig. Å forstå hvorfor en forskningsrapport ikke er like god som en annen krever litt, men ikke så mye, forståelse av hele bildet. Det er tusener av tusener av forskningsrapporter som publiseres årlig, i tusener av mer eller mindre seriøse tidsskrift, og ikke alle måler ren effekt så effektivt som skjørbukeksempelet. Mange studier har så mange svakheter at de blir tilnærmet verdiløse, selv om de som er tilhengere av akkurat det middelet eller metoden som kommer heldig ut, mener det beviser deres ståsted, selv om mange langt mer grundige studier viser det motsatte. Noen former fra alternativ behandling skiller seg riktignok litt mer ut i positiv retning her enn andre, men hovedtendensen er klar.

Journalister er også stilt overfor utfordringen når vi skal skrive saker – hvilke studier er verd å videreformidle og lage journalistikk ut av? Den beste måten er å se på metode, hvilken institusjon studien er utført, på antall pasienter som har deltatt (om det er snakk om kliniske studier) om den er kontrollert og at den er publisert i et skikkelig og seriøst medisinsk tidsskrift, med strenge kvalitetskrav før publisering. Jeg skjønner på henvendelser jeg har fått de siste årene at det er litt forvirring her, når vi har skrevet om alternativ medisin. For ordens skyld: Ukebladsaker basert på kilder med sterk økonomisk egeninteresse av det som har stått på trykk er ikke forskning. Ei heller bøker som snakker varmt om konspirasjonsteorier i legemiddelindustrien og alternativ medisin,  og ikke denne bloggen du leser nå heller.

Å forstå forskning er også en kunst i seg selv, og man lager stadig forskning på forskningen – altså at man gjennomgår dataene av studier man mener fyller de rette kriteriene og trekker en konklusjon på bakgrunnen av dem. Slike studier av studiene kan ofte være nyttige verktøy.

Så er det et godt argument at enkelte alternative behandlingsformer er forsket alt for lite på. Det er sant for noen former, mens mange andre faktisk har blitt forsket en hel del på – med lite eller null resultat. Noen vil si at det er forsket for mye på enkelte alternative varianter, fordi utsiktene til et positivt resultat var nærmest ikkeeksisterende til å begynne med, og at det er andre – langt mer lovende – ting innen de etablerte forskningsmiljøene som gir langt mer grunn til håp som man heller burde brukt midlene på.

Det er en ting jeg vil trekke frem – det meste av behandling er alternativt frem til det er vitenskapelig bevist – men det betyr ikke at det forblir alternativt i all tid. Kommer bevisene – i mange grundige studier – vil det selvsagt tas i bruk i det etablerte helsevesen og tas i mot med åpne armer av selv de mest skeptiske skeptikerne. Det er viktig at man ikke skal le av det alternative, men se seriøst på de positive resultatene når de foreligger, problemet er bare at de stort sett ikke gjør akkurat det, og enkelte alternative metoder bør være overmodne for skraphaugen for lengst – enkelte etter flere hundre års levetid, og som fortsatt fremstår som like uvirksomme da som nå. Jeg tar bevisst ikke for meg spesifikke alternative medisiner eller metoder her nå, fordi da ville dette blitt uhorvelig langt. (En liten interessant detalj kan jeg nevne: enkelte alternative metoder og medisiner er medisiner som er forkastet av vitenskapen for lenge siden, og som brukes fordi alternative behandlere er overbevist om at forskningen var feil. Det er en litt annen historie jeg gjerne tar i en annen bloggpost, og som grenser over til den delen som omhandler konspirasjonsteorier)

I mellomtiden er det mange som tjener gode penger på å selge medisin som vitenskapen sier ikke virker, og særlig etter at vi i Norge fjernet kvakksalverloven og lot alle få lov å selge alt fritt uten tilsyn. En del tror det virker for dem, selv om forskningen ikke finnes, og det skal alle som gjør det selvsagt få lov til. Og tro er helt sentralt innen alternativ medisin, for mange er troende på dette feltet – og ikke særlig interessert i forskning som viser noe som strider mot troen. Men det at mange tror på en ting er over hodet ikke det samme som et bevis. For med samme logikk kan man si at diverse guddommer finnes med sikkerhet i fysisk form fordi så mange tror på dem, eller at jorda faktisk VAR flat på 1500-tallet fordi mange mennesker trodde på det. Debatten alternativ medisin mot vanlig medisin ligner veldig mye på den eldgamle debatten mellom religion og vitenskap. Og nettopp også siden alternativt ikke er vitenskapelig fundert er det også etter norsk lov i utgangspunktet ikke tillatt å behandle alvorlige eller smittsomme sykdommer med alternativ medisin, sånn uten videre. Likevel gjøres dette i Norge, vi avslørte dette i fjor ved hjelp av skjulte opptak, og det ikkeeksisterende tilsynet gjør det mulig.

Å bruke litt penger på å behandle en hodepine som likevel går over av seg selv og tro den alternative kuren virket, er nok i seg selv ikke så veldig fælt. Det er langt verre når man tror så sterkt at man utelukker andre ting, eller går fra gård og grunn i jakten på alternative kurer. Nettsiden whatstheharm.net har tatt for seg en del skrekkelige historier jeg ikke personlig kan gå god for, men som gir et visst bilde av skadeligheten av å velge vekk virksom medisin for uvirksom. (har du gode eksempler på historier i Norge på dette, så tips meg gjerne på francisl@vg.no)

Denne bloggposten blir beklagelig lang, men la meg oppsummere med dette: Skepsis er sunt, men jeg tenker at man bør fundere sin skepsis i fornuft, og ikke i konspirasjon. Alternative behandlere vil ofte si at vanlige medisiner er skadelige eller mindre virksomme enn de egentlig er, men forskningen sier noe annet. De kan ha rene økonomiske motiver for å si det, så vær skeptisk. Reklame for diverse produkter på TV sier også ofte ”studier viser”. Er du en virkelig graver, så finner du frem til akkurat de studiene de viser til og ser at det kanskje ikke sies så klart man får inntrykk av, eller at funnene i høy grad er åpen for tolkning. Ved å gjøre dette har enkeltpersoner i England (ifølge Singh, bare for å komme tilbake til han) klart å moderere helsepåstandene til en hel gruppe behandlere, som gikk klart lenger i sin markedsføring enn de hadde belegg for.

Bare for å avslutte med noe litt festlig så har problemstillingen nevnt her for lengst nådd komikken. I paneldebatten forrige fredag (som var en kritikk mot at vi i media ikke alltid er like flinke, og misforstår balansebegrepet i visse tilfeller) var det komiker Dara O’Briain som fikk åpne ballet.  Han går ganske kraftig ut mot homeopati, and “for the sake of balance” – se videoen så skjønner du – så legger jeg ved lenken til norske homeopaters landsforbund, slik at du kan etterprøve det du måtte ønske. Jeg skal ikke nødvendigvis si meg enig med alt han sier, men konstaterer likevel at det er ganske festlig:

Kom gjerne med dine innspill i kommentarfeltet!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

[...] This post was mentioned on Twitter by Kristin C and Kritisk masse, Francis Lundh. Francis Lundh said: Har blogget om alternativ medisin og skepsiskonferansen http://bit.ly/9VWFrJ [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tim Minchin tar det hele på kornet i denne videoen: http://www.youtube.com/watch?v=V0W7Jbc_Vhw

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Endelig en seriøs og opplysende artikkel om alternativ medisin! Takk!

Eneste problemet er at tilhengere av slik “medisin” aldri vil forstå de enkle poengene du beskriver. Nemlig at sannsynliggjøring gjennom vitenskapelig metode er en forutsetning for å kunne hevde at noe virker.

Et argument jeg møter nesten hver gang jeg diskuterer dette med “alternative” tilhengere er: “Jamen, det er ikke alt som kan bevises! Vitenskapen har ikke forklaring på alt..!”

Sic… Det er da jeg forstår at her vil vedkommend aldri forstå. Og heller aldri ønske å forstå.

(Please… ikke skriv “Ja, stemmer ikke det da – at vitenskapen ikke kan forklare alt..?” – akkurat som det skulle ha noe som helst relevans for at medisiner som ikke har vitenskapelig bevist virkning liksom skal virke likevel….).

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Studier viser… Er en genial setning som kan brukes av alle ser det ut til.

Begge disse er fra i fjor, og begge er sanne i forhold til studien, eller undersøkelsen. Kommer bare ann på hvem du spør og som (betaler?) for undersøkelsen.

*Studier viser at svineinfluensavaksinen er helt trygg for gravide.

*Studier viser at vaksiner kan være skadelig for gravide.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det var et langt blogginlegg ja :-)

Men til saken: Vi trenger absolutt en motreaksjon til “Alternativkulturen” som forfekter falsk vitenskap og fantasifulle teorier under dekke av å være en slags holistisk guide til vår materialistiske og såkalt kunstige samfunn. Alternativbransjen håver inn millioner av kroner ved å være en kritiker og refser til det samfunnet “vi andre” lever i under dekke av å tilføre mennesker bedre helse og spirituell opplysning. Vi trenger skriveføre journalister med et skarpt blikk til å skille skitt fra kanel og en rak rygg som tør å skrive kritisk om denne bransjen og ikke bare jatte med som ukeblader og trendy journalister har gjort i årevis.

Til slutt vil jeg gjerne også markedsføre bloggen til Pernille Nylehn. En lege og blogger, samt debattant på forumet skepsis.no som uredd og kunnskapsrik tar for seg sjarlatanene i alternativbransjen:
http://perpelle.wordpress.com

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Veldig interessant! Jeg likte særlig “det meste av behandling er alternativt frem til det er vitenskapelig bevist – men det betyr ikke at det forblir alternativt i all tid.”

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

ÅH GUD!!! skulle ønske jeg var så rørende naiv! så enkel og oversiktlig verden hadde vært da! alle vitenskapsdogmene mine ville stammet fra 50- tallet, jeg ville trodd at alle medisinene i psykiatrien hjelper mennesker, at det bare er å hive innpå antibiotika, at tungmetaller i medisin er en bagatell….og kvikksølv i tennene er jo ikke så farlig, litt skal en tåle, litt kvikksølv som lekker ut hver time i åresvis rett til hjernen- pyttsann.etter førti år er det jo blitt forbudt, men det er jo kun fordi plast er så mye hvitere og finere.skulle jeg liksom kunne forestille meg at vi ikke har nådd toppen av utvikling og at det finnes hauger av kunnskap vi ikke vet ennå!!hva? gud nei! sånn at ting vi ikke kan bevise hvorfor virker idag ikke bare er juks og bedrag allikevel? da måtte jeg jo ha evnen til å tenke utenfor boksen og være kreativ! nei det er godt jeg kan lulle meg inn i komfortsonen min istedet…legemiddelindustrien er mor theresa, ikke et profittstyrt monster….lykke til! glad jeg vet hva jeg skal spise den dagen alt er blitt antibiotikaresistent….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

og det ALLER gøyeste er at dere tror dere er intelligente og langt mer intelligente enn folk som er opptatt av diverse alternative metoder.jeg ler høyt…. jorda er flat, og kvinnen er verdt en tidel av mannen. saueflokken våkner vel kanskje aldri, det er fint å tro det en blir fortalt og repetert overalt. so long suckers…seriøst.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er greit at det finnes mye som er juks, men du har andre ting som også faktisk fungerer.
Men ofte så har farmasiindustrien så mye makt at alternativt som virker faktisk ikke får innpass.

Eller de stjeler ting som sitt eget. De ønsker ikke at mennesker skal bli friske av enkle og billige metoder. De skal helst selge det dyrt.

Jeg vet personlig om kreftmedisin som har blitt importert fra utlandet som kreft “eksperter” her i Norge mener ikke fungerer men som har gitt mange nytt håp og hvor kreftsvulst har blitt kraftig redusert. Om det blir for dyrt for staten å ta inn dette så de lar heller personene lide vet jeg ikke. Men det finnes leger som hjelper mennesker som har visse kreftformer å importere denne medisinen.

Jeg har alltid vært plaget av bil, tog, buss og fly syke. Og jeg har vært til undersøkelse hos spesialist uten at de har kunnet hjelpe meg. Jeg har prøvd alt som er av bevegelses syk medisin, uten at dette har hjulpet. Var og tok akupunktur og fikk tips om å prøve ingefær rot, og trodd ikke noe på dette da det “liksom” er et gammelt kjerring råd, men det vise seg å fungere.

Nå kan jeg til og med lese en bok mens jeg er passasjerer i en bil. Dette var utenkelig uten ingefær.

Hunden min har slitt med bilsyke, og har alltid ligget og pest og siklet bak i bilen. Så kom jeg i prat med ei jente som har prøvd Cocculus D30 på hunden sin. Det er forøvrig et homøopatisk legemiddel. Og etter et par ganger med denne medisinene så har hun aldri peset eller siklet i bilen. Så noe må det ha vært.

Men jeg er enig at det finnes mye tull og lureri på markedet. Men leser man erfaringer fra forskjellige brukere så kan man bestemme selv hva man velger å prøve. ;)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for kommentar John! Men det er mange anektdoter som er ute og går som ikke er mye hold i. Jeg tipper kreftmedisinen du har hørt om er laetrile/amygdalin/B17 (det er sånn ca det samme) men det har ikke vist å ha noen positiv effekt på mennesker – tvert i mot. Men mange desperate kreftpasienter bruker det, og noen leger med det jeg vanskelig kan karakterisere som ikke så veldig gode intensjoner gir det og tjener sine kroner på det. Kreft er en takknemmlig sykdom å selge alternative kurer mot, fordi pasienter lever stadig lenger med det, sykdomsforløpet går opp og ned, og de fleste bruker alternativt sammen med dokumentert virksom medisin. Da er det lett å føle for pasienten at noe virker.

Det er ikke noen grunn til å tro at noen alternativ kreftmedisin virker av de jeg kjenner til som finnes i dag. Noen av dem kan være farlige og neste gang noen sier at en svulst blir mindre – hvordan ser de det? Den alternative behandleren (og forsåvidt også alternativleger utenfor sykehus) vil som regel ikke ha utstyr for å kunne slå fast noe slikt. Og har man slått det fast på sykehuset, er det jo som regel fordi man da alt er under behandling der, og da vet man at kreft er en sykdom vi stadig blir flinkere til å kurere med vitenskapelig medisin. ( Og tro meg – det er ikke legemiddelindustriens skyld at de alternative kreftmedisinene ikke virker – de hadde kastet seg over det, dersom man kunne dokumentere effekt).

Det som derimot har vist seg å ha effekt, om jeg husker riktig, er ingefær som du nevner! I en av lenkene i bloggen over på alternativ medisin og forskning, siterer jeg i alle fall nyhetsbyrået AP på at man har klart å dokumentere positiv effekt av ingefær mot nettopp kvalme. Så stå på og fortsett med å stille spørsmål!

Ellers takk for mange andre gode kommentarer, la dem fortsette å komme.

Francis.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

John:

Alternativ medisin som faktisk virker vil jo være medisin. Jeg synes alltid det er rart hvordan legemiddelindustrien – som livnærer seg av nettopp medisin – skal være så i mot medisin. Virker nokså selvmotsigende.

Angående bilsyken til deg og hunden din, så er det flott anekdoter, men ingen bevis.

Ellers en stor takk til Hr. Lundh for et kjempebra innlegg. Du gjør en viktig jobb, stå på!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Faktisk så tjener ikke denne legen noen penger på å hjelpe disse. Han undertegner på papirer som gjør at de får ta det inn i landet selv.
Han importerer ikke noe og selger det ikke.
Jeg har ikke navnet på hva det heter her og nå, men det er en i familien min som fortoller dette. Og den personene har kontakt med disse personene da de må få tillatelse fra legemiddeltilsynet og næringsmiddeltilsynet for å ta det inn til landet.

Han ene som ringte personene i familien hadde mistet synet på grunn av svulst og måtte slutte i jobben sin, og legene i Norge hadde gitt ham opp.
Men han ringte i forbindelse med ny forsyning av medisiner og da fortalte han at svulsten var blitt mindre og synet hadde kommet tilbake så han kunne jobbe igjen. Kreftlegene forstod ingen ting da de undersøkte ham.

Jeg kan gjerne skaffe til veie informasjon om denne kreftmedisinene hvis det er ønskelig. Jeg vet ikke selv om det virker da jeg ikke har kreft og prøvd noe slik. Men personene i familien har hatt kontakt med flere som har importert slik medisin med hjelp av denne legen.

Og en annen ting er at psykiske plager kan ofte være feil kost, eller det at kroppen ikke tar opp enkelte vitaminer og mineraler.

http://www.dobbeltdiagnose.no/index.php/dobbeltdiagnose/nyheter/alle_nyheter_etter_dato/-_riktig_mat_kan_kurere_psykiske_lidelser

http://www.matoghelse.no/helse/2004/10/02/ni-av-ti-manisk-depressive-kan-bli-bra.aspx

Det er et sted i USA som behandler mennesker som er diagnostisert som bipolare. De får

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En VELDIG klar og bra bloggpost (det er jo rent synd du jobber i VG hvis innholdet i denne bloggposten er representativt for arbeidet du stort sett leverer. Klart, det er kanskje en grunn til at det er en bloggpost og ikke en artikkel i VG! :P ).

Det er også interessant å se at enkelte (hei “sander”) fremdeles ikke _forstår_ hva du skriver/konsekvensene av det. Det handler ikke om forskjellige subjektive meninger, det handler om at den enes mening er _viselig feil_. Sukk. Verden hadde vært mye bedre uten overtro. Heia fornuft.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er to tilnærminger man kan ha til virkeligheten; Du kan tro, eller du kan finne ut. Medisin er basert på å finne ut kausaliteten ved hendelser. Alternativ medisin er basert på tro.

Menneskehjernen er veldig lett påvirket av placeboeffekten.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei !

Virkelig et interessant blogginnlegg. Jeg personlig forstår ikke hvorfor vi hele tiden skal lage et skille mellom vitenskap og religion, vitenskap og alternativ medisin. Vitenskap er basert på hypoteser, forsøk, terorier, enda mer undersøkelser og igjen, enda et forsøk for å se hva som egentlig er resultatet. Dette er bevis… Hva er framgangsmåten til alternativ medisin ?

La meg fortelle en liten episode av mitt eget liv. Jeg har slitt med en skade i over 3 år som de fleste leger bare rynker pannen når de hører mine symptomer. I år dro jeg til alternativ medisin, mer bestemt akupunktur fordi jeg hadde hørt av venner det fungerte. Jeg fikk nåler i øret og akupunkturen spurte meg om jeg fikk vondt visse plasser. Hun forklarte at hun viste hvor jeg hadde vondt, p.g.a. det var mye spenning hvor de deler skaden satt.

Etter behandling fikk jeg vondt, men hva betyr egentlig det ? Akupunktøren hevdet at det var tegn på bedring. Men stikker du en nål i blæren gjør det sikkert jævlig vondt i store deler av kroppen, skjønner poenget ? Underveis spurte jeg hva alt kom av, og tydeligvis mener nesten alle som driver på med alternativ medisin at alt har med base-syre forholdet i kroppen. Hvis dere søker på dette, vil dere finne utallige artikler hvor fagpersoner mener at alt stammer fra syre-base forholdet i kroppen. Siden jeg ennå ikke har tatt medisinsk utdannelse kan jeg ikke uttale meg mer enn at jeg er veldig veldig skeptisk.

De fleste innen for alternativ medisin referer til at “folk har blitt bra” under deres behandling. Er egentlig det god nok grunn til at jeg skal åpne opp penge boken min å øse ut, fordi en og annen gammel person fant ut at han skulle spise mer grønnsaker osv ??

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Her har Francis skrevet et langt og informativt innlegg om forskning og alternativ medisin også kommer en av disse uhelbredelige New-Agerne for å fortelle anekdoter på internett.

John. Du skjønte virkelig ingenting av innlegget, gjorde du vel?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vi lever i en tid der vi befinner oss på vitenskapens bristepunkt. Den ene teorien overvelder den andre,der den kan motbevisest av den tredje, osv. Kyniske markedskrefter finnes jo både innenfor det etablerte og det alternative. Så hvem har monopol på sanheten? Trenger vi flere eksperter,spesialister,fag idioter osv.Det er skjelden professorer, historikere forskere og andre promonente fagfolk står frem og inrømmer at alt de har brukt resurser på i en årekke har vært bortkastet eller nyttesløst.

Resultater innenfor forskning er i desverre mange tilfeller kjøpt og betalt, her kan jeg henvise til for eksempel urten Stevia som fremdeles er forbudt. Stevia er en urt som erstater sukker, og som er smekkfull av næringsstoffer. Dette var en trussel mot sukker idustrien .De finansierte forskningen og kom frem til et fiktivt resultat. De mente at stevia kunne frembringe sterilitet. Enden på historien er at coca cola har brukt fantasiliarder på og motbevise teorien og komt frem til at stevia er sunt. Dette fikk de gjennomslag for ,og fra i neste år vil det bli lovlig i hele Eu.

Jeg tror går inn i en tid der enkeltmennesket vil lære mer og stole på seg selv fremfor og blint og kritikkløst sluker det som blir sagt i media nyheter osv.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bloggposten kunne gjerne vært lengre :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Grunnen til at dette er et blogginnlegg og ikke en artikkel er nettopp pga. ubalansen som inneholdet fremstiller. Kontektsen i ordvalget ville aldri blitt akseptert som en redaksjonell artikkel i en seriøs publikasjon.

Jeg er enig at det er viktig med et nyansert og edruelig syn på alternativ medisin, men det samme gjelder for skolemedisinen. Egne erfaringer tilsier en arrogant, nærmest guddommelig, holdning fra det offentlige helseapparatet, hvor mange leger ofte hever seg over allmennheten.

En direkte helsefarlig og kritikkverdig holdning. Legestudiene har tydeligvis glemt å inkludere ydmykhet i sine pensum.

Samtidig pumper legemiddelindustrien på med sine koktailer av medisiner og vaksiner. Legene står passivt og naivt på sidelinjen, og trener på å skrive ut resepter med høyt temp. Det er ingen tid å miste. 10 minutters konsultasjon er jo alt for lenge.

Det må gå fort, og da går det ofte galt. Et mønster som forsterkes i takt med moderne tid og større automatisering av behandlingsmetodene. Det blir som et medisinsk samlebånd.

Skolemedisinen har sin rett, og plikt, i samfunnet, men det frustrerer meg at bloggere, journalister og likemenn ofte går bombastisk ut for å senke alt hva den såkalte alternative medisinen står for.

Ignoransen florerer.

Respekten for skolemedisinen kan selvfølgelig gjennopptas så lenge de ansvarlige viser en forståelse for, og interesse av, å sette seg inn i problematikken rundt kvikksølvforgiftning, autoimmune sykdommer, stråling, kosthold og ernæring, og biokjemi forøvrig. Med mer selvfølgelig.

Den beste kombinasjonen er leger som kombinerer en form for skole- og alternativ medisin med respekt og ydmykhet for pasientene. Barn som voksne.

Disse legene finnes, dog i begrenset grad.

Foreløpig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

åh herregud….det handler om å tro å vite INNENFOR det vi allerede vet. men noen TROR jo at vi vet alt. vet dere ikke at det finnes paradigmeskifter i vitenskap som gjør at det som har vært gjeldende til nå må revurderes???? det er sånn vitenskapen har beveget seg frem til det punktet vi er ved nå…..som dere altså mener er det absolutte allvitenhet høydepunkt da eller……men så fint….vi er nå altså allvitende…..
et av tusen andre poeng er at det lønner seg mye mer å holde symptomer ved like enn å helbrede sykdommer, derfor kjøpes patenter opp og interessant forskning legges på is. så hvem er det som har TROEN og ikke vitenskapen på sin side da egentlig?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

sander: Nei, det handler ikke om “å tro å vite INNENFOR” noe som helst.

Det kan ikke komme noe “paradigmeskifte” som plutselig får alternativmedisin til å fungere. På samme måte som at et paradigmeskifte ikke kan få steiner til å falle oppover. Vi har testet steiner. De faller nedover. Vi har testet (det meste av) alternativmedisin. Det fungerer ikke.

Ingen ny kunnskap om stener får dem til å falle oppover. Ingen ny kunnskap får alternativmedisin til å plutselig fungere.

Problemet ditt er at du ikke forstår de to forrige avsnittene. Av en eller annen merkelig grunn.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg synes dere som argumenterer mot alternativ medisin høres like naive ut som mange tilhengere av alternativ medisin.

…”de (legemiddelindustrien) hadde kastet seg over det, dersom man kunne dokumentere effekt.”

Slik er det dessverre ikke, Francis Lundh. Legemiddelindustrien kaster seg bare over medisin som de kan tjene penger på. Dersom det ikke er mulig å få patent på en medisin som man vet har vitenskapelig dokumentert virkning, vil ikke legemiddelindustrien produsere den.

Et eksempel på dette er medisinen LDN (Low dose Naltrexon). Den har blant annet vitenskapelig dokumentert virkning mot Morbus Crohn. Likevel må pasientene produsere medisinen selv.

De fleste leger vet ikke en gang hva LDN er, fordi ingen fra legemiddelindustrien banker på døra deres for å selge den.

Nå snakker jeg riktignok ikke om alternativ medisin, men prinsippet er det samme.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg var på en plass i Norge der de trodde på alt mulig. Til og med på Gud.

(Selv er jeg skeptisk til det meste).

Der dukket det opp en “trollkjerring” med angivelige evner langt over enhver forstand. Jeg erklærte meg skeptisk. “Men hvis man vil sterkt nok at ting skal skje, så er det jo ofte selvoppfyllende”.

Så skulle det bevises. Trollkjerringa kikk rundt med en kvist og skulle finne vann. Kvisten kikk ned, og der skulle det være vann. Dette skulle virke på alle.

Så fikk jeg kvisten og gikk til samme plass. Ingen reaksjon i kvisten.

Det var det merkeligste hun hadde sett, men vi skulle gjøre stuntet igjen mens hun, med de fabelaktige evnene, holdt meg i armen. (Overførte energi). Ingen reaksjon i kvisten.

Jeg “visste” at der fantes ikke en kraft i naturen sterk nok til å range den kvisten ned hviss jeg holdt igjen. Hvis jeg hadde “visst” det motsatte, tror jeg kanskje kvisten hadde reagert. Ikke vet jeg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvorfor diskutere hva som virker eller ikke virker.
Det finnes ikke forklaring på alt. De som må ha det sliter ikke bare med alternativ, de sliter med at de må forstå alt.
Hva er alternativ medisin, er ikke det den kjemiske industrien som jobber kun med symtomer ved bruk av medisiner. Den indiske og kinesiske medisin har mange tusen års erfaring. Trenger ikke bevise noe. Hadde det ikke virket ville det vært borte for lenge siden.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sander, du er jo selve kroneksempelet på hvorfor det er lurt å sette seg inn i ting før man uttaler seg så alt for bastant.

“jeg ville trodd at alle medisinene i psykiatrien hjelper mennesker”
Ville du? Under konferansen det refereres til i bloggartikkelen ble det flere ganger, av flere talere påpekt at for eksempel de såkalte “lykkepillene” ikke viser noe særlig til effekt utover placebo. Flere kommenterte også at det er flere behandlingsmetoder innen moderne medisin som mangler ordentlig dokumentasjon.

Det ble også trukket frem et par ganger hvordan legemiddelindustrien er drevet av profitt, og jeg tror ikke du vil finne mange skeptikere og ansatte innen helsevesenet som vil påstå noe annet.

Du kommer med flere slike eksempler som er helt urelatert til virkelighetens verden. Jeg skjønner det er mest praktisk med stråmenn når man skal diskutere (og mest effektivt hvis du vil overbevise andre om at du egentlig ikke har noe saklig å komme med, btw), men faktum er og blir at vitenskapen justerer sine teorier etter den kunnskapen man til enhver tid har tilgjengelig. Det betyr definitivt at den kan “ta feil” ut fra kunnskap man får senere, og at det alltid vil herske stor uenighet om enkelte ting fordi man sjeldent får endelige svar på noe som helst.

“skulle jeg liksom kunne forestille meg at vi ikke har nådd toppen av utvikling og at det finnes hauger av kunnskap vi ikke vet ennå!!hva? gud nei! sånn at ting vi ikke kan bevise hvorfor virker idag ikke bare er juks og bedrag allikevel?”

Man trenger ikke skjønne hvordan noe fungerer for å se at det har en effekt. Om man hadde kunnet påvise at folk som får homeopatisk behandling blir friskere av det, så hadde neste steg vært å finne ut hvorfor. Det finnes behandlinger og legemidler som blir benyttet innenfor konvensjonell medisin som man ikke helt har skjønt hvordan fungerer – men man ser at det har en effekt. Problemet med f.eks. homeopati er at ingen klarer å påvise at det har noen virkning utover placebo. Man tar 200 stk med samme lidelse, gir 100 stk. homeopatiske piller og 100 stk. et placebo. Placeboeffekten er tilstede ved enhver behandling, så et stort antall mennesker i begge grupper vil oppleve å føle seg bedre. Men hvis homeopati virkelig fungerer, ville man vente at gruppen som får homeopatiske piller vil oppleve mer bedring enn den andre gruppen. Og det gjør de aldri.

Og ellers: jeg tror ikke du skriver noe som ikke er et stråmannsargument. Det finnes nok av ting som kan diskuteres og kritiseres innen vitenskapen, men du er ikke i nærheten av noen av dem. Skjerpings.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for alle gode kommentarer, dette er et viktig tema å debattere uavhengig synspunkt. Alternativ medisin og udokumentert behandling av syke mennesker fortjener stor plass i det offentlige rom.

Slik det er i dag foregår svært mye alternativ behandling av til dels svært syke, og som vi dokumenterte også døende, mennesker bak lukkede dører. Det skjer altså i det skjulte, og dersom det er belegg for noen av påstandene om effekt, må de frem i lyset slik at de kan undersøkes av alle som ønsker det – og i så fall deles med alle, dersom det virker. Da må det inn på sykehusene med det samme – men når forskning viser det ikke virker – da kan ikke noe tas inn i det etablerte helsevesen. Videre ville alternative behandlere miste livsgrunnlaget sitt, dersom den samme behandlingen ville blitt gitt gratis ved norske sykehus.

Jeg synes at legemiddelindustrien trekkes inn i disse debattene på helt feil grunnlag, og jeg lurer på hvor mye mange som kommer med denne bransjen som argument i diskusjoner om alternativ behandling egentlig vet noe som helst om disse selskapene og hva de gjør, og hvordan de jobber. Den første bloggposten min her var forsåvidt et innlegg der bransjens troverdighet var tatt opp, men det ligger altså på et helt, helt annet nivå enn det enkelte later til å tro. Når det gjelder økonomisk motivasjon er det vel så interesant å se på alternative behandlere, de har en direkte fortjeneste av å trekke påstander for langt. Ikke alle gjør dette, men som vi dokumenterte så er det utrolig enkelt å gjøre det når ingen fører tilsyn med bransen, eller “alternativindustrien”. Jeg kaller det for “industrien” nå, litt fordi jeg tror man blir farget av ordbruken i denne debatten, der alternative medisinere blir fremstilt som noe som er hyggeligere og edlere enn de som lager legemidler basert på forskning.

Jeg vil egentlig snu det andre veien. Det er to industrier, begge der det er enorme pengesummer innvolvert, men der den ene er nødt til å forholde seg til forskning og strengt (noen mener for strengt) statlig tilsyn, mens den andre ikke forholder seg til noen ting annet enn sin egen mulighet til fortjeneste.

At noe er gammelt eller fra Asia er ikke bevis for noe som helst. Hvorfor skulle det være det? La meg gjenta: At noen tror noe virker, er langt fra at noe faktisk virker. Jeg tror ingen av oss ville foretrukket den legehjelpen som fantes fra et par tusen år tilbake, hadde vi hatt muligheten. Vi var ikke sunnere før, og vi lever mye, mye lengere i dag. Noe gjøres riktig. Forskning gjør at sykdommer som for bare noen få år siden var svært dødelige nå er mulig å behandle.

Det er to grunnprinsipper jeg mener er viktig og som hele bloggposten min kan oppsummeres med:

** Skal man behandle syke mennesker må man behandle dem med noe man har grunn til å tro virker.

**Den eneste måten man kan ha noen berettighet tro på at noe virker er at det er prøvd ut systematisk og vitenskapelig.

Når disse prinsippene er på plass, er det ikke så nøye hva man kaller alternativt. Fyller det disse kriteriene kan det være det samme hva det er, men før det fyller disse havner behandlingen inn under samlebetegnelsen alternativt.

Og som jeg forsøkte å forklare ganske nøkternt er at en vitenskapelig metode ikke er noe muffens – det er veldig enkelt, og jeg tror de aller fleste klarer å se og forstå prinsippet bak eksempelet med skjørbuk (som strengt tatt var Singhs eksempel og ikke mitt).

Og til alle som mener det er konspirasjoner rundt undertrykkelse av alternativ medisin fra eksempelvis legemiddelindustrien eller helsemyndighetene, så vil jeg utfordre dere til å selv grave litt og avdekke dette. Det er en påstand som har blitt fremsatt så ofte, at det er på tide at noen faktisk viser dette og får kortene på bordet. Og om det ikke finnes noe å legge frem, eller det ikke er noen vilje til å undersøke, så er det kankje på tide å legge argumentet dødt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I liked this post very much as it has helped me a lot in my research and is quite interesting as well. Thank you for sharing this information with us.
Argumentative Essay Help

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00