av Francis Lundh | 16. september, 2010  

Festivaldebatt: Finnes det noen vaksine mot legemiddelindustriens grådighet?

Dette var temaet for en debatt jeg ledet på Protestfestivalen i Kristiansand i går (navnet på debatten var ikke bestemt av meg). I panelet var Steinar Madsen fra Statens Legemiddelverk og direktør Åge Nærdal fra firmaet som laget svineinfluensavaksinen. Innleder: Den relativt innbitte vaksinemotstander Kjetil Dreyer fra Vaksineaksjonen. De som ventet avsløring av konspirasjoner ble antakelig skuffet, ellers har de svært god fantasi. Likevel ble det en debatt som slo fast et par viktige ting, og noe av det kanskje mest overraskende var at Madsen var såpass klar på at WHOs erklæring av svineinfluensaen som en global pandemi kunne være overdrevet. Ikke en oppsiktsvekkende uttalelse i seg selv, men mer oppsiktsvekkende fordi den kommer så direkte fra det holdet. Også referert i egen sak på fvn.no. Pandemirutinene bør dermed undersøkes, i etterpåklokskapens lys, noe også vaksineprodusenten ei heller fant nødvendig å protestere.

Pandemien og vaksineberedskapen i Norge ble i går kalt en generalprøve, en beredskap man aldri har hatt før, og derfor likevel svært nødvendig. Selv om Dreyer på forhånd advarte mot både kvikksølv og skvalen i influensavaksinen, bekymret ikke dette verken Madsen eller Nærdal i særlig grad, og jeg kan føye til at det ikke bekymrer meg heller. Til det har jeg sett for mange tall og spurt for mye om disse stoffene i disse mikroskopiske porsjonene som jeg og millioner på millioner av andre har fått i vaksiner fra barnsben av, uten at vi har mutert, eksplodert eller evaporert. Jeg er en hypokonder av rang, men det siste som holder meg våken om natten er svineinfluensavaksinen jeg har tatt.

Det som derimot bekymrer Legemiddelverket i større grad er at det har dukket opp unge, vaksinerte mennesker som har fått påvist narkolepsi. Nye tall er på vei, og bivirkningen har tatt alle fullstendig på senga – beklager hvis ordbruken er upassende. For narkolepsi er altså en ganske alvorlig tilstand der man til stadighet er trett og dupper av.  Tallene er riktignok svært beskjedne, men om det virkelig er en sammenheng, så var det noe man over hodet ikke så komme. La meg presisere at det enn så lenge ikke er bevist direkte sammenheng, men det kan fort endre seg.

Faksimile fra fvn.no. Madsen til høyre, undertegnede i midten, Nærdal til venstre.

Faksimile fra fvn.no. Madsen til venstre, undertegnede i midten, Nærdal til høyre.

Verdens helseorganisasjons (WHO) rådgivere i svineinfluensaspørsmålet var betalt av industrien. Nyheten slo ned med sjokk og vantro, i alle fall enkelte steder. Hvem som helst skjønner at det er lite tillitsvekkende at de samme menneskene som har fått betalt av et firma, skal virke som nøytrale rådgivere i spørsmål om man bør massevaksinere med vaksiner laget av det firmanavnet som står på lønnsslippen. Jeg ble likevel ikke så veldig sjokkert av nyheten, og ble desto mindre sjokkert da listen over alle medlemmene endelig kom på bordet for en måned siden. Dette er nemlig et gjennomgående og kjent problem at fagfolk har bindinger i flere retninger. Det er likevel ikke noe man bør ta lett på, særlig siden det i fagmiljøene ofte er en resignasjon rundt at ”det bare er slik”. Som Nærdal sa under debatten vil de gjerne ha A-laget av eksperter når de skal utvikle nye medisiner. Og som Madsen sier så har vi ikke alltid nok flinke folk til at man kan unngå at noen har hatt private oppdrag på et tidspunkt. Begge deler er antakelig sant, men ikke mindre problematisk. Om jeg som helsejournalist hadde tatt oppdrag på siden for eksempelvis firmaet til Nærdal, GlaxcoSmithKline, så kan du jo undre deg hvordan det hadde tatt seg ut. Jeg hadde måttet rusle ned mot NAV for å finne meg noe annet å gjøre det øyeblikk det ble kjent, og VG og VG Netts rykte ville vært skadet for alltid. Nå er det likevel ikke en helt riktig sammenligning, for bindingene mellom de medisinske ekspertene til WHO og til industrien var langt vagere enn man kunne tro.  Det var en fire-fem av seksten personer som hadde hatt tilknytning til industrien, noen ganske direkte, noen svært vagt. Vagt som at et forskningssenter man hadde drevet eller jobbet ved hadde mottatt midler til forskning for en tid tilbake osv. At forskning er sponset av industrien er noe ganske annet enn at enkeltpersoner er lønnet – i forskningen vil et godt studiedesign og utvendig kontroll gjøre det ganske umulig å komme med store subjektive påvirkninger, og industrien har behov for å få vitenskapelig dokumentasjon på det de lager. Det virkelige mysteriet rundt dette er hvorfor WHO ikke offentliggjorde listen på sine egne eksperter med en eneste gang. Hva tenkte de med? Den første setningen i dette avsnittet ble stående som både overskrift og sannhet i nesten et år, før de viste at dette vel strengt tatt var ganske unyansert.

Madsen mener det var direkte feil å hemmeligholde WHO-listen, Nærdal sa det samme, og det gjør stengt tatt alle andre jeg har snakket med om det også. Med andre ord er det en eller annen PR-rådgiver (eller PR-avdeling) i WHO som bør snakkes litt hardt til. Kanskje vedkommende (eller hele avdelingen) også bør ta seg en tur på NAV, eller hva det nå heter der WHOs informasjonsavdeling holder til. Bare for å nevne det: Årsaken til hemmelighold var at man ikke ønsket ytre påvirkning fra industrien mot disse fagfolkene, men det høres toskete ut, og i alle fall at man ventet så lenge! Det burde være et PR-spørsmål mer enn en medisinsk vurdering. Man bidro med hemmeligholdet til ytterligere mistenkeliggjøring av en industri med et stort imageproblem, man mistenkeliggjør seg selv, og man gir på toppen en enorm grobunn til alle verdens konspirasjonsteoretikere. Lukkethet er sjelden særlig lurt i et ellers åpnere og åpnere samfunn.

Tilbake det opprinnelige spørsmålet: Er legemiddelindustrien grådig? Nei, ifølge Nærdal, et ganske stort Tja fra Madsen. Enkelte medisiner er for dyre mener han, og enkelte medisiner for uviktige. Fremskrittet står ikke i forhold til prisøkningen, med andre ord.  Nærdal sier de har brukt milliarder på utvikling av eksempelvis pandemivaksinen Pandemrix (bør ikke forveksles med figurer i Asterix) og mange andre medisiner som gjør livet lettere for mange, og som redder liv. Samtidig tjener selskapet milliarder også, så at dette er en stor industri – big buisiness – bør ingen tvile på. Men er de blodsugende, kyniske typer av Gorden Gekko-typen fra filmen Wall Street, så får du i alle fall ikke norske myndigheter til å si det. Da er nok konspiratorikerne rette instans. Jeg mener for mange legemiddelfirmaer har en resignert rolle i forhold til debatten i det offentlige rom når industriens rolle diskuteres. Kanskje sitter man alene i et stort kontor og tenker ”ingen redder flere menneskeliv enn oss, og likevel er ordet legemiddelindustri et banneord”. Man kan tross alt skjønne frustrasjonen, men ingen er tjent med at industrien holder kjeft når beskyldningene hagler, aller minst dem selv, så derfor er det bra at Nærdal stilte opp på en debatt, selv om debatten hadde en inngangstittel som automatisk antok at han var en grådigper. Og kanskje han er det, eller, i alle fall selskapet hans, som igjen bare er en norsk gren av et stort internasjonalt konsern. Det er i alle fall ikke så lett å slå fast grådigheten bare ved å se på svineinfluensavaksinen, som strengt tatt bare utgjør en ganske liten del av det firmaet driver med. Produkt nummer en er en liten lilla diskosinhalator mot kols og tung astma.

Er Legemiddelverket derimot gjerrig når man ikke sponser flere av medisinene til bransjen? Ja, mener Nærdal, og Ja, mener Madsen. Myndighetene er gjerrige, i alle fall til en viss grad, og skal være det også. Det går inn i en helhetsvurdering der man må vurdere pengebruken – burde man prioritere flere hofteoperasjoner fremfor at man setter flere medisiner på blå resept? Nærdal mener utvilsomt at medisiner bør prioriteres, det er jobben hans, men han er ikke politiker eller myndighetenes ekspert. Madsens jobb er å vurdere, holde industrien i ørene. Begge mener myndighetene har strammet skruene hardt til når det gjelder legemiddelbransjen, en bransje Nærdal nå mener er stueren og Madsen mener fortsatt har et forbedringspotensial. De har i alle fall et enormt moralsk ansvar, når de som rent private aktører lager midler som er designet til å påvirke oss, noen ganger med ganske store bivirkninger. Hvert år dør drøyt hundre nordmenn av medisinene sine, og mørketall bør ikke utelukkes. Et par blodpropptilfeller forårsaket av p-piller ble angivelig oppdaget og innrapportert nærmeste ved en tilfeldighet for et par år siden. Rundt 30 nordmenn døde av svineinfluensaen, over to millioner nordmenn er vaksinert. Var det dumt at mange tok vaksinen? Nei, narkolepsi til tross har den reddet noe få, men ikke mange liv, og flere kunne unngå plagsom sykdom, samt at samfunnet unngikk unødvendig stort sykefravær. Påvirket industriens grådighet beslutningen om massevaksineringen? Det er et åpent spørsmål, som  granskning må svare på. Kunne og burde WHO gjort flere ting annerledes rundt pandemien? Absolutt.

Helt til sist kan det nevnes at vaksiner er et spesielt hett tema hos de som liker å tenke alternativt i medisinveien, til tross for at det ikke er en særlig ny form for medisin. Hvorfor så opphetet? Dreyer minnet om at enkelte vaksiner tidligere i historien har gitt alvorlige bivirkninger, men få eller ingen eksperter vil gi ham medhold i at dette er relevant for dagens vaksiner. Nærdal mener vaksinene er sin egen verste fiende – vi glemmer hvor viktige de er, fordi vi ikke ser effekten av dem. Han har et poeng, for hvor mange mennesker født de siste tiårene i Norge kjenner du som har hatt kopper, polio eller tuberkulose? Den eneste tenkte virkningen av en vaksine er at man etter vaksinering fortsetter livet akkurat som før, med en bekymring mindre. Derfor er det også ekstremt alvorlig når bivirkninger oppstår med denne type forebyggende medisin. Så dersom narkolepsiforekomsten eksploderer, burde det være flere som starter og svette i hendene.

PS: Statens Legemiddelverk kom klokken 13 med en oppdatering på narkolepsitilfeller hos pasienter som har fått svineinfluensavaksinen: Tallet er åtte, dermed nøyaktig det samme som for en uke siden.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

“Enkelte medisiner er for dyre mener han, og enkelte medisiner for uviktige.”

Dette er bullshit. Industrien bruker milliarder på utvikling av et legemiddel. Det skal bare mangle at de får igjen for pengene og tiden de har brukt. Skal ikke en frisør få penger igjen for jobben han/hun gjør. Og all materialet som trenges? Jo, og derfor blir dette spørsmålet feil. Samtidig blir de fleste legemidler billigere når de har vært en stund på markedet. (De får konkurranse når patentet går ut).

Ang de “uviktige” legemidlene så er de vel store krav for virkning i utviklingsprosessen for effekt før de kan lanseres. Dog er det først når legemidler kommer på markedet at man ser de store og alvorlige bivirkningene. Disse kan føre til at preparatet trekkes fra markedet.

Svaret på overskriften din er: Nei, og den trengs ikke.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er blitt en vedtatt sannhet at legemiddelindustrien er grådig.

Det kan være at det er en halv sannhet i dette. Jeg kan ikke bedømme det ut fra denne artikkelen, eller andre journalisters angrep på industrien.

Når det er sagt, skal man være klar over kostnadene ved å utvikle vaskiner over flere år på labratorier. Flere av de store selskapene som har R&D avdelinger går mer over til å kjøpe opp små selskaper som har kommet lengre i forskningen enn dem selv – som burde sette perspektiv på hvor mye investeringer og spesialkompetanse som kreves for å utvikle en bestemt vaksine.

Disse pengene kommer ikke fra seg selv, og industrien må prise seg på en måte at de kan forsvare disse kostnadene.

Jeg er en av flere som synes at svineinfluensaen var overdrevet, og ikke minst en unnskyling for late nordmenn for å holde seg hjemme i en drøy uke. Men, dette er i etterpåklokskapens navn.

Myndighetene kunne like gjerne ha blitt kritisert for å ikke levere nok vaksiner hvis viruset hadde vært mer alvorlig, eller mutert på en annen måte.

Poenget er at verden ikke er enkel. Denne vedtatte sannheten er ikke nødvendigvid alltid riktig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for gode kommentarer, kom gjerne med flere. Bare så det er sagt så var temaet for debatten, som også er overskriften, ikke satt av meg personlig, men av festivalen i Kristiansand.

F.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Et stort problem er at medisinske forskning initieres, drives og finansieres av legemiddelindustrien. Naturlig nok velger de prosjekter de kan tjene penger på. Offentlige myndigheter i Norge og ellers i verden er knapt nok på banen når det gjelder forskning med utgangspunkt i samfunnsnytte. Det gjelder både legemidler fra et farmakologisk synspunkt, men også nytteverdi og bivirkninger. Det er en enorm skjevhet i balanseforholdet mellom legemiddelindustrien og offentlige/uavhengige instanser. Dessverre er det legemiddelindustrien som definerer utviklingen av legemidler, og ikke samfunnet i vid forstand.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Legemiddel industrien har så mye penger og de tjener GROVT på andre menneskers lidelser…
Når det kommer til hva som er akseptabelt å tjene så blir det veldig stille fra de som leder disse firmaene og også fra FHI her i Norge. FHI er fundet av Rockefeller stiftelsen og for å kalle en spade en spade, i bukselomma til disse menneskene.
Om man går bak og titter finner man de samme eiere som man i stor grad finner i industrier som olje og gass, tobakk, våpen, bil, fly, etc.
Man skal huske på at det er en grunn til at FDA i USA “overfører” helsekostprodukter til disse firmaene. Det samme kommer til å skje her i Norge. Helskost SKAL reguleres fordi det er STORE penger å tjene.. Det har lite med kontroll fra myndighetenes side å gjøre. Det er KUN penger som teller.
Når det kommer til svineinfluensa så inneholder H1N1 vaksine stoffer som linkes til sykdommer som : Narkoelepsi blant barn, Guillain-Barres syndrom,Autisme, Paralyse, Reumatisk Artrose, MS, Lupus, kreft og til slutt DØD…
FHI er lite kritiske til denne vaksinen mens den i Australia, India, England, etc allerede er stoppet brukt på store deler av befolkningen og spesielt hos barn.
Når skal vi si at nok er nok ?
Vit at norske myndigheter kan TVINGE innbyggere i Norge til å ta vaksiner OM de definerer sykdommen som en pandemi.

Når skal grådigheten stoppes og når skal norske myndigheter avsløres som nikkedukker til disse selskapene og USA hvor de fleste av disse selskapenes eierstruktur sitter.

For egen del skal jeg ha alt annet enn disse “cocktailene” intravenøst eller i pilleform noensinne..

For de som er i tvil hva motivet til disse selskapene er kan du lese boken :
Sideffects : Death av Dr. John Virapen – Eli Lily – Ex. VP Executive
http://www.amazon.com/Side-Effects-Death-Confessions-Pharma-Insider/dp/1602645167
Beskrivelse fra Amazon.com :
“I bribed a Swedish professor to enhance the registration of Prozac in Sweden.” -John Virapen Pharmaceutical companies want to keep people sick. They want to make others think that they are sick. And they do this for one reason: money. Did you know: * Pharmaceutical companies invest more than 35,000 Euro (over $50,000) per physician each year to get them to prescribe their products? * More than 75 percent of leading scientists in the field of medicine are “paid for” by the pharmaceutical industry? * Corruption prevailed in the approval and marketing of drugs in some cases? * Illnesses are made up by the pharmaceutical industry and specifically marketed to enhance sales and market shares for the companies in question? * Pharmaceutical companies increasingly target children? “Side Effects: Death” is the true story of corruption, bribery and fraud written by Dr. John Virapen, who has been called THE Big Pharma Insider. During his 35 years in the pharmaceutical industry internationally (most notably as general manager of Eli Lilly and Company in Sweden), Virapen was responsible for the marketing of several drugs, all of them with side effects. Now, Virapen is coming clean and telling all of the little secrets you were never intended to know! For more information, go to http://www.sideeffectsdeath.com

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sitat fra “jazz” tidligere :
“Dog er det først når legemidler kommer på markedet at man ser de store og alvorlige bivirkningene. Disse kan føre til at preparatet trekkes fra markedet.”
…..sitat slutt……….
Det er strenge regler for testing med dyr, men med mennesker er det ok..? hvor mange mennesklige forsöksdyr må dö, för preparatet da blir trukket fra markedet?

Her er en liten tankevekker:
1.
Verden, Les: USA “vil” ha krig, ellers får de ikke solgt våpen.(våpenindustrien er enorm, og indirekte eller direkte statlig)
2.
Vi har nok av kunnskap innen alternativ energi, men den enorme oljeindustrien (som er inderekte eller direkte statlig) holder naturlig nok igjen så godt de kan.
3.
Hva skulle legemiddelindustrien (som er indirekte eller direkte statlig) tjene på at vi alle ble friske?

Håper det blir flere enn Francis Lundh som snart våkner opp… Takk Francis

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for hyggelige ord, men vet likevel ikke om jeg er heeeelt enig i alt du skriver. Legemiddelselskaper gjør masse positivt, de lager medisiner som redder livet til en haug mennesker, og nær sagt alle er vi forbrukere av legemidler på et eller annet tidspunkt. Det må man ikke glemme. Men jeg mener også det er viktig at man ser utfordringene og har en debatt rundt bransjens rolle. Og det er viktig at bransjen selv blir med på diskusjonen, som GSK var i går. Det avliver antakelig noen myter, selv om det alltid er viktig å stille kritiske spørsmål

F.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Rundt 30 nordmenn døde av svineinfluensaen, over to millioner nordmenn er vaksinert. Var det dumt at mange tok vaksinen? Nei, narkolepsi til tross har den reddet noe få, men ikke mange liv, og flere kunne unngå plagsom sykdom, samt at samfunnet unngikk unødvendig stort sykefravær. ”

Hvor mange av disse ville dødd ved smitte av regulær influensa?

Jeg vet om flere som ble feilbehandlet med dertil store bivirkninger grunnet hysteriet rundt svineinfluensaen. Alt i alt reddet man kanskje 1-5 menneskeliv ved å vaksinere 2 millioner mennesker.

Muligens har 50-100 personer fått livet sitt delvis ødelagt av vaksinasjonen.

Man må være ganske syk i hode ved å forsvare vaksinasjonene ved at vi jo tross alt fikk ned sykefraværet i en periode.

“Men er de blodsugende, kyniske typer av Gorden Gekko-typen fra filmen Wall Street, så får du i alle fall ikke norske myndigheter til å si det. Da er nok konspiratorikerne rette instans.”

Kjøp deg noen aksjer, besøk Pareto, og les “The big short” så lander du trolig på jorden.

Innføring i markedsmekanismer kan kanskje også være verdt å få med seg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

At en industri ønsker å tjene mest mulig er ikke overraskende, og når produktene er livsviktige øker folks villighet til å betale mer….

Derfor blir legemiddelindustrien “Grådig”.

En forandring av patentreglene rundt legemidler, er kanskje en vei å gå for å sikre økt konkurranse på produksjon og salg, som igjen vil senke prisene.

Den største faren med negativt fokus rundt legemiddelindustrien er økt motstand mot livsviktige legemidler, som vaksiner o.l

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

My Norwegian written skills aren’t so I’m writing this in English…

In reltaion to the headline – YES there should be a cure against the hungry medical-industry.

Not only in relation to the Swein-flu… The medical industry has for as long as it has excisted literally “raped” an ill society. This shows through HIV and AIDS research as well as Cancer, HepC and other so-called “terminal” illnesses.
We have become a sedated society, kept in the need of medical help to keep the wheels turning within the medical-industry. It takes very little research to confirm this.

Just to bring one issue to attention: The German doctor; Dr. Ernst T. Krebs, once discovered a vitamin that over centuries has been eliminated from our diets – it’s called B17 – and is proven to KILL Cancer! Some of the worlds top medical researchers were set to look further into this, and when they could confirm, that the enzyme released from B17 once inside our bodies, actually kills cancer-cells… All researchers were fired and the proof distroyed – WHY? Because B17 is a natural supplement, impossible to monopolise by the medical industry, prohibiting them to make millions on cancer-patients – as they do today in terms of Chemo and radiation. Cancer is a metabolic disease and can be treated metabolically – two hospitals in the whole world are treating cancer-patients with B17, and the two hospitals have a near 100% success-rate in their treatment. The success is, of course, dependant on which stage the cancer is found. Cancer can be prevented and cured by B17, which is found in apricot kernels, grape seeds, apple-pips etc. Can you only imagine what it would do to the medical industry if all the cancer-patients in the world would trust this truth and treat themselves with the natural B17, rather than beeing injected with the costly and bodily destryoing chemo and radio-therapy?

Don’t get me started on HIV and AIDS….. a book that should be read by everyone interested in this arising issue is: How to survive the 20th century and Why We Are Dying To Know The Truth by Phillip Day.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tusen takk til det firmaet som utviklet virkestoffet i ZYRTEK.

Dere har forandret livet mitt.

TAKK TAKK TAKK!!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for et reflektert innlegg.

Legemiddelindustrien består av private aktører som er avhengig av økonomisk overskudd for overleve. Denne motivasjonen har vist seg overlegen i det enorme arbeidet som ligger bak et godkjent legemiddel. Like fullt som penger kan være motivasjonen for å utvikle legemidler, er det først og fremst effektive og trygge legemidler som genererer inntekter. Samtidig er legemiddelfirmaene prisgitt sitt rykte for å overleve. Fremstillingen av legemiddelindustrien som en grådig ulv er rett og slett for enkel og mytebasert.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I just have to reply to you talking about B17 (i’m sorry i had to shorten you comment slightly):
I happen to know quite a bit about this and I am sorry to say that it is more about religion than science, and it is a substance that unlike most alternative treatments actually can be harmful on it’s own, not just indirectly by fending patients off proper medical care. We have written lots about Laetrile/Amygdaline (B17) here at VG Nett:
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=569490
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=599121
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=554754
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=564367

If I had cancer I would never ever try B17, as it unfortunately does not kill cancer in any way, but carries the risk of giving patients cyanide poisoning, and it also has here in Norway. I would also think twice about promoting it as you do, and am still surprised that authorities have not put it’s foot down in a harder fashion. Again: this is about almost religious belief, not science based. Had it worked the pharmaceutical industry would have jumped on it ages ago, (laetrile is not a natural substance and could be patented). I could go on and on. Please do not believe all the conspiracy theories you read, remember that lots of people also have a huge economical interest in selling alternative “miracle” cures. Perhaps you are one of them?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

NCI er ikke enig med Lundh angående laetril, men Lundh sine undersøkelser overgår nok helt sikkert deres utredning.

Litt hissig på grøten kanskje?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Forskeren og myndighetsorganer tror faktisk naivt nok at det er andre markedsmekanismer som er gjeldende for legemiddelsindustrien, enn det det er f eks finansindustrien.

Det er nok mer nyansert enn om man er for eller imot det frie markedet. Selv om det synet redder nattesøvnen for mange.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette skriver NCI om Laetrile:

# Laetrile has shown little anticancer activity in animal studies and no anticancer activity in human clinical trials.
# Laetrile is not approved for use in the United States.
# Inappropriate advertisement of laetrile as a cancer treatment has resulted in a US Food and Drug Administration (FDA) investigation that culminated in charges and conviction of one distributor.

http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/cam/laetrile/healthprofessional

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00